Bådoptagning uge 41

Det indskærpes at der skal være 2 personer til bådoptagning. Der er ikke bomvagt i år så bådejere der skal forbi bommen i bil må være indstillet på selv at åbne og lukke.

Der er ligeledes sket nogle nye ændringer i optagningsplanen, som man må være opmærksom på. Se opslag og havnens hjemmeside.  http://mosedehavn.dk/

!Besøg af indbrudstyve på både i Havnen!

Desværre har vi i den senere tid haft flere indbrud/forsøg i både på havnen. Det ser ud som en serie, der er startet her i september efter at der har været relativt roligt i flere år.

I nogle tilfælde har der også været mistænkelige personer på havnen, som er blevet bortvist af nattevagterne. Dette er blot til orientering og en opfordring til lidt ekstra opsyn med bådene inden de skal op.
Tyv SGS

Stander-nedtagning Søndag 2. Oktober 2016

 10.30: Skippermøde
 11.05: Start på sejlads for tirsdagssejlere, onsdagssejlere, skolesejlere m.fl
 13.00: Stander stryges
 13.05: Frokost i klubhuset
Tilmelding er ikke nødvendig, meddeler bestyrelsen, Så er der ingen undskyldning
for ikke at komme og være med.

Medbring selv mad og drikke til et par hyggelige timer.

 

Nye visioner om havdiger og barriereøer

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har formidlet et notat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18.8.16, hvor der er skitseret et løsningsforslag til imødegåelse af den forventede øgede vandstand i fremtiden. Notatet kan ses på foreningens hjemmeside og kopi er blevet omdelt blandt nogle af havnens brugere.
Det har naturligvis skabt en vis opstandelse fordi den skitserede tegning i notatet umiddelbart vil ødelægge Mosede Havn. Vi har været i kontakt med Tommy Koefoed i Greve Kommune for at høre nærmere om hvordan sådan et løsningsforslag kan opstå. Han er enig i at det skitserede løsningsforslag er ubrugeligt og nævner at der er flere løsninger i spil omkring kystsikringen.
Under alle omstændigheder vil et endeligt forslag blive gennemarbejdet grundigt og naturligvis komme i høring samt at en stor løsning f.eks. som Køge Bugt Strandpark ligger noget ude i fremtiden. Tommy Koefoed vil vurdere behovet for at gå ud med mere information til offentligheden på denne baggrund.
http://www.naturstrand.dk/