Gode råd om badning fra båden

– Det virker måske meget tilforladeligt at bade fra båden midt på et roligt hav, men du bør alligevel aldrig bade, hvis du er sejlet ud alene, for strømmen kan være utrolig lumsk. De fleste husker nok redningsaktionen for nogle år siden med den tyske familie i Storebælt, hvor familiens 13-årige datter var eneste person tilbage på båden. Først var hendes bror blevet taget af strømmen, mens han badede, og da forældrene og en søskende prøver at redde ham, tager strømmen også dem, fortæller Sten Emborg. 

Heldigvis lykkedes det pigen at slå alarm via VHF-radioens kanal 16, og alle fire blev reddet i god behold. Det endte godt, men det er et skrækeksempel på, hvor hurtigt det kan gå galt, hvis man ikke har respekt for havets kræfter. Tænk, hvis hele familien var sprunget i vandet på én gang for at bade. 

Tag en pause, hvis du bliver kold
Når din krop er varmet godt op af solen, kommer det kolde gys, når du rammer vandet. Lidt væk fra kysten kan vandet let være adskillige grader koldere end inde ved stranden. Du kan evt. tjekke vandtemperaturen på DMI eller kaste et termometer i vandet og måle ca. en meter under overfladen, før du springer i.

Er vandet koldt, kan du overveje en surferdragt eller lignende, så du kan holde varmen, eller vent med at bade til du finder et sted, hvor vandet er varmere. Risikoen for kramper stiger jo koldere vandet er, så lad være med at blive i vandet, hvis du begynder at fryse.

En svømmevest sikrer dig opdrift i vandet, men holder dig også oven vande, hvis du får kramper eller ildebefindende. Uanset hvad, er svømmevesten en ekstra sikkerhed, specielt hvis du ikke er i svømmetopform.

Når du har tjek på sikkerheden, er det bare om at springe i.

– Det er så fredfyldt at bade fra en båd, når der ikke er andre både i miles omkreds, og der er vand så langt øjet rækker. Og hvis man tager sine forholdsregler, så er det bare om at nyde det, så længe sommervejret varer – og husk endelig den vandfaste solcreme, siger Sten Emborg.​

​​

Fakta: Tre badeture, som endte tragisk

En 78-årig mand og hans kammerat sejler ud på Skive Fjord, hvor de beslutter sig at tage en svømmetur. Pludselig forsvinder han fra overfladen og vennen slår alarm. Redningsmandskabet er hurtigt fremme, men må desværre erklære manden død. 

En 62-årig erfaren sejler er på vandet sammen med en ven, da han beslutter sig for at hoppe i vandet og svømme de resterende 100 meter ind til stranden. Manden kommer i problemer, og vennen forsøger forgæves at redde ham op i båden. Vennen ringer 1-1-2, og en helikopter bliver sendt afsted. Men undervejs får manden et ildebefindende, og på trods af genoplivning og forsøg på at redde ham, bliver han erklæret død ved ankomsten til sygehuset.

En 50-årig lystsejler er i selskab med venner på en sejltur. På et tidspunkt springer han i vandet for at svømme til et lavvandet område, men undervejs blev han sandsynligvis grebet af strømmen. De øvrige personer på båden slår alarm og en helikopter redder manden op fra vandet og flyver ham til hospitalet, hvor han siden erklæres død. 

Fakta: Før du springer i vandet

 • Lad altid en sejlduelig person blive tilbage i båden, der kan træde til med hjælp og slå alarm, hvis det bliver nødvendigt
 • Bad aldrig, hvis du er sejlet ud alene.
 • Vær sikker på, at din badestige fungerer
 • En god badeplatform på båden gør badning nemmere og sikrere
 • Tjek strømmen ved at observere om småting på vandet bliver ført væk fra båden
 • hav gerne et langt flydende tov eller en redningskrans i snor efter båden. Her kan du samle kræfter eller holde fast, mens du kalder på hjælp.
 • Vær opmærksom på vandtemperaturen, inden du hopper i. Du kan tjekke den på dmi.dk
 • Tag en surferdragt eller lignende på, hvis vandet er koldt, og overvej en svømmevest, hvis du ikke er i svømmetopform.
Sommerhilsen fra Søfartsstyrelsen

Bestyrelsesnyt – maj 2019

1: Meddelelser fra formanden

.Fra Havnen:

-På ekstraordinær generalforsamling i havneforeningen blev Ole Hjorth valgt til havnebestyrelsen.

-Der er nye regler for havnevagter. Det er stadig accepteret at dele vagter, samt at ønske dobbeltvagter.

-Bådoptagning planlægges til uge 41 (Thurah) samt uge 43 (Kenneth).

Øvrigt:

-Arne Bilsgaard har overtaget administrationen af klubhusudlån.

-Søren har rekvireret skiltning fra ”Sejl sikkert” (Husk redningsvest). Foreslås opsat ved udsejlingen fra havnen i styrbord side.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

-DS tilbyder konsulenthjælp til sejlklubberne.

-Mangelfuld rengøring ved udlån af klubhuset påtales.

-Stikkontakter på Juels bro defekte.

-Medlemssituationen udviser nettotilgang på 4 personer.

-Mastekranens betjeningspanel bør tilrettes.

3: Vinteraktiviteter.

Forslag til kommende arrangementer:

-Langtursforeningens sejladser.

-Filmsekvenser evt. fra YouTube.

-Cafe Fremtiden.

-Ostebord + sejlerberetninger.

Bent opfordrer alle til at tænke kommende arrangementer.

Foreløbig vedtagne/afholdte;

-Julefrokost for alle SGS-kvinder, dec. 2019.

-Julefrokost for alle SGS-mænd, dec. 2019. 

4: Eventuelt.

-Næste bestyrelsesmøder den 15. august, 19. september og 14. november 2019.

-Budgetmøde den 14. november 2019.

Referat Heino Sayk 26.5.2019.

Pinsetur til Præstø d. 8. juni til 10. juni 2019

Turen til Præstø kan med fordel deles i to, med overnatning i Bøgeskov eller Rødvig

Turen til Præstø er på ca. 38 sm

Program: 

Ankomst Præstø lørdag d. 8. juni

Turudvalget levere kul til grill lørdag og søndag aften.

Vi har også lånt et pakhus så vi kan komme i læ for vind og vejr.

 • Søndag kan vi fordrive med tur til Danmarks ældste fungerende pottemageri Rødeled uden for byen, og herregården Nysø, der har et museum med skulpturer, som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen har udført.
 • Åbent fra 12-16 søndage pris 30,-
 • Aften med grill og hygge.
 • Mandag går turen hjem til Mosede i eget tempo.
 • Tilmelding til turen—ja tak, senest d. 3. juni 2019 gerne før.

Send mig en mail med følgende info:

 • Navn—Båd navn—tlf. no.— deltagerantal– afsejlingstidspunkt— stop undervejs.

Jo før du tilmelder dig, jo nemmere er det for mig at planlægge. Hold øje med Facebook siden for yderligere information, og der bliver også lavet en E-mail liste. Husk du kan altid melde fra igen hvis noget kommer i vejen.

https://www.facebook.com/search/top/?q=sejlklubben%20greve%20strand&epa=SEARCH_BOX

Sejlerhilsen Turudvalget

v/ Jan Emkjær                 emkjaer@hotmail.dk

STANDERHEJSNING 2019


Så er sejlsæsonen for 2019 startet. Den 5. maj lagde vi ud med standerhejsningssejladsen i et utroligt flot vejr. Der var lavet en meget kort bane, for at vi kunne komme hurtig ind og deltage i frokosten! Er det efterhånden blevet vigtigere at deltage i frokosten end at sejle.
Vinden var 7-10 m/sek. så mange valgte, at sætte krydsfok eller rebe lidt. Banen var den samme som sidste år, dog var bøjer med flag meget tydeligere med ekstra store flag og bambuspinde på 4,20 meter.  8 både deltog og rækkefølge og tider i mål var:

BB10 meter Niels                                32 min 25 sek.

Langø Michael        32 min 45 sek.

Albin Nova  Ole                                   34 min 30 sek.

Arcona         Heino                              35 min 15 sek.

IF 286           N Flan                             37 min 00 sek.

IF 313           Allan                               37 min 10 sek.

H båd          Johnny         37 min 20 sek.

IF 91            Magnus        37 min 45 sek.    Efter sejladsen var der moleøl til alle deltagerne.

FAMILIESEJLADSEN Den 7. maj blæste det rigtig meget, og koldt var det. Der var ikke troppet mange op til skippermøde, men 3 både besluttede at sejle. Jeg har desværre ikke sejltiderne, men her har i tiderne fra startskuddet, til bådene gik over startlinjen. Nu var det selvfølgelig første familiesejlads i år, så vi håber og ønsker at det kan blive meget bedre i år.

Første båd over startlinjen: Heino       31 sek. efter skuddet. Ken          70 sek. efter skuddet. Bent      180 sek. efter skuddet. Efter sejladsen mødtes vi i sejlklubben til spisning, og dommeren var i sit gode humør, og delte 2 flasker vin ud.

ONSDAGSKAPSEJLADSEN Da det blæste op til 15 m/sek. blev sejladsen aflyst, og vi gik ind og spiste vores medbragte mad. Formand Flandrup var i godt humør, og delte vin ud til alle både, der deltog i spisningen. Niels Fjøs


Standerhejsning 5. maj 2019

KL. 1000 – STANDER OP MED EFTERFØLGENDE FORFRISKNING
KL. 1100 – SEJLSÆSONEN INDLEDES MED EN KORT SEJLADS FOR ALLE
KL. 1230 – FÆLLES FROKOST MED MEDBRAGT MAD OG DRIKKE FOR ALLE MEDLEMMER.
VI HÅBER I MØDER TALRIGT OP. TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG.

SEJLERHILSEN

SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand Torsdag d. 14. marts 2019, kl. 19.00

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
 8. Valg af 2 revisorer samt suppleant.
 9. Eventuelt.

Ad pkt. 2, 3 og 5: Beretning og regnskab 2018 samt budget 2019 bilagt denne skrivelse.

Ad pkt. 4: Der er ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen er villig til genvalg.

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs er villig til genvalg.

                 Suppleant Søren Rasmussen er villig til genvalg.

                 Forslag til ny suppleant: Arne Strange.                                        

Ad pkt. 8: Revisorerne Jørgen K. Petersen og Annie Madsen er villige til genvalg.

                 Suppleant Jytte Larsen er villig til genvalg.

Referat:

Ad 1: Valg af dirigent.                                                                                                           Formanden bød forsamlingen velkommen, og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen Ærenlund blev valgt med akklamation.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling.

Formanden kommenterede/supplerede den skriftlige beretning med følgende:

 -Den nye persondataforordning er nu på plads i SGS, og kan ses på hjemmesiden.

-Der bliver  monteret fortøjningsringe på Juels Bro, og nye led-lamper er etableret på kondimolen.

-Klubhusudvalg et har udskiftet vindskeder på Humlebo, og indkøbt nye vinduesglas til klubhusets køkken. Der forventes ingen større udgifter i år.

-Sejlerskolen er et stort aktiv for SGS, og giver nye medlemmer til klubben.

-Vinteraktiviteterne har været velbesøgte med i snit 40 deltagere. Gode ideer til fremtidige møder er velkomne.

-Der blev kun gennemført en tursejlads i 2018 da arrangøren grundstødte med sin båd, og reparationen trak ud.

Nyt fra havnen:

-Overvågningsanlægget er renoveret med nye kameraer og overvågningsskærm.

-Der etableres en vagtstue med skærm, i havnekontoret.

-Det pålægges vagten at låse lågen ved masteskuret ved vagtens start.

-Havnen fejrer 90års fødselsdag den 21. september 2019, med en reception for havnens brugere.

Der var ikke bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget.

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede enkelte poster.

-Regnskabet udviser et overskud på godt kr. 7.000.

Regnskabet godkendtes herefter med akklamation.

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter.

Formanden gennemgik det udsendte budget.

-Der budgetteres med kr. 10.000 til indkøb af kortplottere til skolebådene.

-Kontingenter for 2019 foreslås uændrede.

Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen.

Ad 6: Valg af formand.

Formand Bent Jørgensen var villig til genvalg.

Bent blev genvalgt med akklamation.

Ad 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Niels Fjøs, samt suppleant Søren Rasmussen var villige til genvalg.

Som ny suppleant foresloges Arne Strange.

Alle 3 genvalgt/nyvalgt med akklamation.

Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant.

Revisorerne Jørgen K. Petersen og Anni Madsen samt suppleant Jytte Larsen var villige til genvalg.

Alle genvalgtes med akklamation.

Ad 9: Eventuelt.

-Michael Rasmussen bemærkede at låsen på masteskuret var defekt. Formanden kunne meddele at låsen netop var udskiftet, og med samme kode som den gamle.

-Formanden meddelte at Erik Berg, grundet sygdom, stoppede som administrator for udlån af klubhuset og at Arne Bilsgaard stoppede i automatudvalget. Der skal findes afløsere til posterne.

-Formanden meddelte at Per Lassen har udskiftet vask og vandhane i køkkenet.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Referat: Heino Sayk, 16.03.2019

Sign. Formand Bent Jørgensen                         sign. Sekretær Heino Sayk

NØDKOMMUNIKATION OG SIKKERHED TIL SØS

Vi inviterer til en spændende aften med fokus på sikkerhed

Torsdag den 28. marts kl. 19.00 – 21.00 inviterer SGS til en aften, hvor vi hører om nødkommunikation og sikkerhed til søs.

Vi er så heldige, at vi denne aften har besøg af John Strøbæk fra Søsportens Sikkerhedsråd, som en del af Sejl Sikkert-kampagnen. Han vil fortælle om

– sikkerhedsstatistik – hvor mange drukner, hvor og hvem

– forskellige former for nødkommunikationsudstyr, så der er en livline til land

– afspille en “live ” nødmelding

– gennemgå hvordan den danske søredning er organiseret

– demonstrere 3 forskellige redningsveste

– tips om hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er vigtige i netop din situation

Endelig vil der selvfølgelig være god mulighed for at stille spørgsmål.

Vi runder aftenen af med at Jørgen fra Sejlerskolen fortæller om vores hjertestarter. Vi glæder os til en spændende aften!

Mange hilsner

Jørgen Albertsen & Susanne Clemensen