Klubaften 26. februar 2015

Så er planerne klar for vores næste klubaften og vi viderefører ideen med at byde på mad og drikke kombineret med Jørgen Ærenlunds beretning om sejlads på Berlins vandveje og afslutning med banko.

Det erfarne kokkehold – Ole Hjort, Jørgen K. Petersen og Niels Fjøs står for det kulinariske.
Menuen bliver Coq au vin samt kage med is.

Pris: kr. 50,- vin kr. 10,-/glas, sodavand kr. 5,-/glas
Programmet:
18.30 Spisning
19.30 Fællessang
19.45 Berlin set fra søsiden. v. Jørgen Ærenlund
20.45 Banko kr. 20,- plade
21.30 Fælles oprydning.
Tilmelding senest torsdag den 19. februar til Kurt Mortensen

Vel mødt og Godt Nytår.

En af Sejlklubbens, tør vi godt sige, flittigste sejlere har ytret sig om noget moms-dokumentation på en af landets lidt sørre sejlsportshjemmesider. Vores medlem skriver:

“Dansk regering har indgået aftale med europæiske lande i EU, at der kan kræves dokumentation for ejerskabet tillige en momskvittering for både taget i brug efter 1985. I Frankrig vil manglende dokumentation uden videre udløse en kontant bøde. Ligeledes strammes formalia med hensyn til dokumentation for betalt moms ved køb af båden, og i al fald i Holland har det ødelagt mindst én sejlferie totalt, at dette ikke var i orden.

Jeg ønsker, at deltage i en flotillesejlads arrangeret af Foreningen Til Langturssejlads Fremme (FTLF), denne sejlads skal begynde i juni 2015, og sejle Østersøen rundt, der skal i alt besøges 9 lande på turen.

På denne tur vil besøgende sejlere kunne blive afkrævet dokumentation for betalt moms og ejerskab. Det er beskrevet på Dansk Sejlunions hjemmeside for de enkelte lande.

Jeg har købt min brugte sejlbåd privat i september 1996, uden at få den originale momskvittering med ved handlen, tidligere ejer havde heller ikke fået den. Den første ejer er svensker, og ham kan jeg ikke finde. Men bådhandleren der solgte båden til Svenskeren i 1991, kan eller vil ikke hjælpe.

I min søgen på en løsning har jeg prøvet at kontakte følgende: Skat, Skatteministeriet, Skatteministeren, Dansk Sejlunions, Søfartsstyrelsen, bådhandler i Sverige, Tempo Bådesalg Ishøj, tidligere ejere, og Bådmagasinet. Alt sammen uden at komme i mål med et brugbart resultat, nemlig et anvendeligt dokument til erstatning for en manglende moms kvittering.

Der er ikke mange bådejere der er bevidst om, hvor vigtigt et dokument denne moms kvittering er, for uden den kan der ikke sejles til andre EU lande. Det kan måske gå godt i mange år, men møder du en emsig tolder, skal den kunne fremvises. Som sejler vil vi jo gøre tingene rigtigt og uden snyd.

For mit vedkommende tør jeg ikke deltage i en flotille, hvor de 9 af 10 har en moms kvittering. Ved indklarering, hvor skibets og besætningens dokumenter forelægges myndigheden, bliver jeg bliver let at spotte i mængden. Den eneste uden en moms kvittering.

Jeg føler mig ladt i stikken af danske regeringer, de burde ved aftalens indgåelse med EU, have arrangeret en procedure for danske både uden den originale moms kvittering. En mulighed for at få et dokument der kan erstatte moms kvitteringen, ved eventuel bortkomst af den ene eller anden grund.

Det kan ikke være rigtigt at alle danske lystfartøjer bliver usælgelige i fremtiden, hvem vil købe en både de ret beset ikke kan sejle til Sverige eller andre EU lande med.

Moralen er for nuværende, sejl ikke til andre EU lande og køb ikke en båd uden at få den originale moms kvittering !!!
Sejlerhilsen /Jan”

Se hele artiklen på baadmagasinet her

Bestyrelsesnyt

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 15. januar 2015

Meddelelser fra formanden.

– Der er åbnet et sejlmagerloft i Karlslunde. Sejlmageren vil gerne annoncere på vores hjemmeside. Bent taler med ham om betaling m.m.

– Havnebassinet er renset op. Der er bortgravet 570 m3.

– Det skal undersøges, om ”slusen” i havnens nordmole bør være åben/lukket, for at opnå gavnlig virkning.

– Jan Emkjær fortsætter med Turudvalget i 2015. Alle bliver tilskrevet om kommende turarrangementer.

– Der var mange mennesker på havnen nytårsaften. Et el-skab blev skadet samt et skilt endte i havnebassinet.

– Kurt Mortensen vil fremover assistere med ajourføring af hjemmesiden.

– Bent søger om kommunetilskud til skolebådene.

– Vi har haft indbrud og tyveri i klubhuset, natten mellem den 12. og 13. januar. Den store hæveskydedør er brudt op, og alle Wegner-stolene er stjålet. Når forsikringen har ”talt”, skal vi beslutte hvilke stole vi ønsker i stedet. Indtil da, supplerer vi med de grønne stabelstole fra optimistpavillonen.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

Niels:

– Der er stadig mange uaflåste stiger på landpladserne.

– I forbindelse med terrasseudvidelsen, foreslås indsat en form for låge i gelænderet.

Søren:

– Der ligger flere misligholdte både i havnen. Ser ikke godt ud.

Britta:

– Hverdagsbestikket er nedslidt. Vi foreslår at der indkøbes supplementer til det ”pæne” bestik, og at dette fremover anvendes til både ”hverdag og fest”.

Ole:

– Foreslår at terrassetrappen fjernes for at besværliggøre tyveri.

– Udendørslamper bør renoveres, og der bør opsættes tænd/sluk-relæer.

 – Generalforsamling 2015.

– Dagsorden, herunder regnskab og budget, blev gennemgået.

Vinteraktiviteter.

Aktiviteter til kommende vinter:

– Cafe Fremtiden/? Allan og Jesper. 19. januar 2015. Hans Henrik viser film fra sejlads med Kløvedal i Kina, distancekapsejlads med katamaranfærge over Atlanten, samt film fra Mosede havn. Bent, Niels og Heino hjælper med arrangementet. Heino taler med Allan.

– Forslag til den 26. februar 2015: Klubaften med spisning og indlæg fra medlemmer. Niels arbejder videre med forslaget.

– En aften med Michael Beha Eriksen. Der afholdes et arrangement den 25. marts 2015 på Greve bibliotek. SGS er ikke medarrangør, men vi reklamerer for arrangementet.

Ad 6: Eventuelt.

-Nye datoer:

Gule ærter ændres til: den 10. april 2015.

Referat Heino Sayk 20.01.2015.

Vil I sejle i det herlige Græske ø-hav ?

Billeder på dette link:  www.Aku-Aku.dk

Vi er en gruppe på tre, der ejer en veludrustet langturssejler, som de næste par år vil være i Grækenland.

Vi kan ikke selv udnytte båden fuldt ud, og vil gerne give andre sejlere mulighed for at bruge den også.

I kan få skønne sejloplevelser til en ”flad” pris, og vi kan få et velkomment tilskud til skibskassen til vedligehold m.v.

Se mere på www.Aku-Aku.dk. og ring gerne på 2671 8071.

Med venlig hilsen fra Leif Stubkjær

 

Til søs med Mikkel Beha

Billede

Onsdag den 25.3.2015 på Greve Bibliotek

Som tidligere nævnt har vi været i kontakt med Greve Bibliotek omkring et samarbejde med at lave en aften med Mikkel Beha. Det er lykkedes således at arrangementet bliver offentligt og afholdes på Greve Bibliotek til en entrepris på Kr. 100,- pr. person. Arrangementet er annonceret i Sydkysten den 9.1.15 sammen med øvrige biblioteksarrangementer og adgangsbilletter skal købes på nettet efter princippet først til mølle på www.grevebibliotek.dk eller følgende direkte link til enkeltbillet

http://www.enkelbillet.dk/?pid=bevt&eventid=130810

 Omtalen er som følger:

Til søs med Mikkel Beha

 ved TV-vært, journalist, søfarer mm. Mikkel Beha Erichsen

Onsdag den 25. marts kl. 19.30 på Greve Bibliotek

Vi skal på eventyr på de store verdenshave i aften!

Som guide har vi fået TV-vært, journalist og sømand Mikkel Beha Erichsen. Siden han var helt lille har eventyret og rejserne til søs været en stor del af hans liv. Han er søn af Troels Kløvedal og voksede op på Nordkaperen, så her blev grunden lagt til et voksenliv som skipper sammen med hans egen familie.

Mikkel fortæller levende om at rejse med børn, om mødet med fremmede kulturer og glæden ved at krydse de store oceaner, men også om det hårde slid, det ind imellem kan være at få sine drømme til at gå i opfyldelse.
Mikkel viser billeder fra et langt liv på verdenshavene og klip fra TV-serien ”Kurs mod fjerne kyster” og fortæller om alt det, man ikke ser på TV. Mikkel er en engageret og nærværende fortæller, der med stor glæde deler ud af de mange oplevelser køjesækken er fyldt med.

Mød op til en eventyrlig aften, hvor du ikke får beskøjter men lidt sødt til et glas vin.

Billetter á 100 kr.

Kontakt

Grete Holm Nielsen
Portalen 2
2670 Greve
43 95 80 00
ghn@grevebib.dk

Indbrud i klubhuset

Tirsdag morgen den 13. januar blev jeg ringet op af havnefogeden, der kunne fortælle at der havde været indbrud i klubhuset og at alle vores Wegner y-stole var væk. Adgangen til rummet var skaffet gennem terrassedøren, som var brudt op.

Ved politiets ankomst blev der laver en grundig gennemgang af tyvenes flugtmetode med fodaftryk og bilspor samt gennemgang af videoovervågning. Muligheden for opklaring på denne baggrund tegner sig ikke så godt, så nu står klubben med en halvtom møblering samtidig med at der er planlagte aktiviteter allerede den følgende lørdag, mandag og tirsdag i huset.

Heldigvis har vi en reservebeholdning af stabelstole således at kommende aktiviteter kan afvikles indtil der er fundet en varig løsning.

Bent Jørgensen

Cafe Fremtiden mandag den 19. januar 2015

Nu åbner Cafe Fremtiden igen med årets første arrangement i Klubhuset. Det er som tidligere den Fantastiske Duo Allan og Jesper der står for at føre os gennem en hyggelig og sjov aften med et alsidigt program der ser ud som følger:

Menuen bliver “Thai suprise” samt kaffe & premiere-lagkage – pris: 50,- vin 10,-/glas.

Programmet:
18.00 ankomst
18.30 spisning
19.30 Fællessang
19.45 Premiere Havnefilm v. Hans Henrik
20.15 stående applaus
20.20 Banko (20,-/plade) & kaffe/kage
21.30 Fælles oprydning

Tilmelding senest onsdag den 14. januar 2015 til Kurt Mortensen

Vel mødt og Godt Nytår

Festudvalget