Klubhuset

SEJLKLUBBEN GREVE STRAND – Regler for lån af KLUBHUSET

Klubhuset i Mosede Havn er sejlklubbens samlingssted nr. 1. Her holder vi til efter sejladserne rundt om bøjerne på kapsejladsbanen, når vi holder generalforsamlinger, fester samt møder. Det er også her, vi mødes uformelt over en kop kaffe, hvis ikke denne aktivitet er henlagt til bådene. Klubhuset har den bedste beliggenhed i Greve Kommune med den flotteste udsigt over havnen og Køge Bugt.

Hvis du skal holde en fest eller afholde en komsammen, kan du låne klubhuset. Regler som følger

Som aktivt medlem af sejlklubben har du mulighed for at låne klubhuset til et privat, ikke-erhvervsrelateret arrangement. Med undtagelse af medlemmer, der er sejlerskoleelever eller aktive sejlere, kræves der blot min.13 måneders medlemskab af sejlklubben. Det skal understreges, at lån af klubhuset – selv om der skal betales et lånebeløb – ikke kan sammenlignes med leje af et festlokale. Det er vores fælles klubhus, og vi regner med, at alle medlemmer behandler klubhuset som deres eget. Når du låner klubhuset, skal du selv deltage i hele arrangementet og sørge for, at reglerne for lånet overholdes fra start til slut. Sejlklubben fraskriver sig ethvert ansvar for uforudsete omstændigheder, skader, forsyningsnedbrud eller andre forhold, der forhindrer brugen af klubhuset til det reserverede formål, og låner accepterer, at det er for egen risiko og regning at finde erstatningslokaler, hvis uheldet er ude.

Vil du låne klubhuset, skal du kontakte

Birgit Kjeldsen – birgitkjeldsen@outlook.com med følgende oplysninger:

Navn, adresse, e-mail, mobilnummer og ønske om låneperiode (dato(er))

Obs: Tjek lige kalenderen på hjemmesiden, om den eller de dage, du ønsker, er ledige. Vær også opmærksom på, at alle klubrelaterede aktiviteter i klubhuset har første prioritet.

Reservation, endelig bekræftelse og betaling af forskud

Det skal noteres, at der er to begrænsninger på, hvor lang tid i forvejen man kan reservere et lån:

  1. Klubhuset kan tidligst uden for sommersæsonen reserveres otte måneder før den eller de ønskede datoer, dvs. når låneperioden ligger imellem standernedtagning (første søndag i oktober) og standerhejsning (sidste søndag i april).
  2. Klubhuset kan tidligst inden for sommersæsonen reserveres tre måneder før den eller de ønskede datoer, dvs. når låneperioden ligger imellem standerhejsning (sidste søndag i april) og standernedtagning (første søndag i oktober).

Hvis to eller flere lånere på samme dag sender en reservationsanmodning for den samme dato, vil der blive trukket lod, uanset hvornår på dagen reservationsmailen modtages.

Når låner modtager en låneaftale via mail, skal det betragtes som en bekræftelse fra sejlklubben på reservationen. Låner bedes straks efterfølgende – og senest 7 dage efter modtagelsen – via mail bekræfte indgåelse af aftalen og betale kr. 500 i forskud pr. døgn. Hvis forskuddet ikke er modtaget i henhold til ovenstående, betragtes låneaftalen som annulleret.

Pris, betaling og aflysning:

For lån af klubhuset betales kr. 1.760 pr. døgn fra kl.10:00 til kl. 10:00 efterfølgende dag.

Forskud på kr. 500 pr. døgn refunderes ikke, hvis låner aflyser, efter at sejlklubben har bekræftet reservationen. Når sejlklubben har bekræftet reservationen, betaler låner restbeløbet på kr. 1.260 plus evt. tilkøb (se nedenfor) senest 45 dage forud for låneperiodens begyndelse.

Hvis låner aflyser låneaftalen tidligere end 45 dage forud for låneperioden, betales kun kr. 500 pr. døgn, og restbeløbet frafaldes. Ved aflysning senere end 45 dage forud for låneperioden, betales det fulde restbeløb. Hvis sejlklubben må aflyse, refunderes hele lånebeløbet.

Separat skal der betales for faktuelt elforbrug iht. el-leverandørens dagspris per kWh i låneperioden – måleraflæsning skal derfor finde sted før og efter et lån. Låner selvaflæser ved at tage et foto af måleren på overtagelsesdatoen og igen ved tilbagelevering af klubhuset. De to billeder sendes til den ansvarlige for klubhusudlån, som arrangerer fakturering med klubbens kasserer. Man må forvente et elforbrug på ca. XX kWh over 24 timer, dog afhængig af årstid. Regning for slutrengøring skal forventes, hvis denne har været utilstrækkelig

Eventuelle klager over sagsbehandling, lokaler m.v. bedes rettet direkte til sejlklubbens formand.

For SGS

Niels Kjeldsen

Tlf.: 6120 2965.   Mail: niels.kjeldsen.dk@gmail.com

Klubhuset

Herunder ses en kopi af låneaftalen, som du får tilsendt:

 SEJLKLUBBEN GREVE STRAND – LÅNEAFTALE KLUBHUS

løbenummer 2023-xx

Navn og adresse:            

Telefon:                            

(telefonnummeret vil være tilgængeligt i SGS’ kalender på hjemmesiden)

E-mail:                              

Låneperiode:                    (Dato xx xx xx) kl. 10:00 til (Dato yy yy yy) kl.10:00

Lånebeløb:                        kr. 1.760 

Obs: Klubhuset lånes til private, ikke-erhvervsrelaterede formål, hvor låner personligt er til stede under hele arrangementet. Ved din indbetaling af lånebeløbet har du accepteret, at du vil overholde reglerne som stipuleret på sejlklubbens hjemmeside – link https://sgs-greve.dk/index.php/about/klubhuset

Ved fremsendelse af denne låneaftale via e-mail bekræfter sejlklubben din reservation. Du bedes efterfølgende straks kvitterer for modtagelsen via e-mail (birgitkjeldsen@outlook.com) og betale kr. 500 i forskud. Senest 45 dage før lånedatoen betales restbeløbet på kr. 1.260 plus eventuelle tilkøb.

Separat skal der betales for faktuelt elforbrug til leverandørens gennemsnitspris per kWh i låneperioden – låner selvaflæser ved at tage et foto af måleren på overtagelsesdatoen og igen ved tilbagelevering af klubhuset – de to billeder sendes til den ansvarlige for klubhusudlån, som arrangerer fakturering. Man må forvente et elforbrug på ca. 45 – 100 kWh over 24 timer, dog afhængig af årstid (opvarmning) og brug af ovn, køl og opvaskemaskine. Ødelagte effekter skal erstattes, og regning for slutrengøring skal forventes, hvis den af låner har været udført utilstrækkeligt.

Muligt tilkøb i forbindelse med lån af klubhuset skal bestilles sammen med din bekræftelse og betales samtidig med lånebeløbet:

  • Flag-allé med små dannebrogsflag kr. 200
  • Lån af kuglegrill kr. 150 (kulbriketter og optænding medbringes for egen regning)
  • Lån af gasgrill kr. 300 (inkl. gas)
  • Velourduge kr. 100 (tilbageleveres vaskede og sammenfoldede)
  • 65”-fladskærm på TV-stander til foto, video og/eller anden præsentation kr. 300.

Alle betalinger skal ske til sejlklubbens konto i Jyske Bank reg.nr. 5021 konto 1043489 med angivelse af låneaftalens løbenummer.

Praktisk information

Ved lån af klubhuset kan låner disponere over det med undtagelse af bestyrelseslokale og baderum. Klubhuset kan maksimalt rumme 50 personer, hvilket også er det antal, hvortil der findes service og inventar. Låner er erstatningspligtig for al service og inventar i låneperioden.

Medbring selv kaffeposer nr. 4, viskestykker, håndklæder, karklude, køkkenruller, toiletpapir og sorte affaldssække. Klubhuset afleveres rengjort og ryddeligt ved udløbet af låneperioden. Alle gulve vaskes, toiletter og håndvaske rengøres. Køkken med ovne, komfurer, køleskabe og frysere rengøres. Opvaskemaskiner tømmes og service placeres i skabe jf. skiltning. Borde og stole rengøres, og vindueskarme aftørres. Låner accepterer generelt præmisserne stipuleret i bestyrelsens nota på SGS’ hjemmeside inklusiv ”Rengøring i forbindelse med lån af klubhuset” – dateret den 21. juni 2022. 

Sejlklubben fraskriver sig et hvert ansvar for uforudsete omstændigheder, skader, forsyningsnedbrud eller andre forhold der forhindrer brugen af klubhuset til det reserverede formål og låner accepterer at det er for egen risiko og regning at finde erstatningslokaler, hvis uheldet er ude. Eventuelle klager over sagsbehandling, lokaler m.v. bedes rettet direkte til sejlklubbens formand Niels Kjeldsen – e-mail niels.kjeldsen.dk@gmail.com – mobil 6120 2965.

For SGS

Birgit Kjeldsen

Klubhusudlånsansvarlig

Mobil 2334 5996

birgitkjeldsen@outlook.com

Notat fra bestyrelsesmødereferat af d. 21. juni 2022

””Bestyrelsen har en bøn til alle os privilegerede medlemmer af SGS, der mod et beskedent gebyr har mulighed for at låne vores klubhus til private arrangementer. Vi må bede om, at vi alle sætter fokus på en bedre rengøring efter private arrangementer.  Alle aktiviteter i SGS – på nær en enkelt – er baseret på frivillige indsatser. Undtagelsen er den lønnede ugentlige rengøring af huset, der dog kun omfatter rengøring efter normale sejlsportsklubsaktiviteter. Rengøringen finder sted på en fast ugedag og ikke før eller efter private forsamlinger eller fester.  Dvs., at man kan risikere, at lokalerne, man låner, har ”brugsspor” efter sejlsportsklubsaktiviteter. Det kan indebære, at man måske skal acceptere, at der både skal rengøres før og efter ens private gæsters besøg i vores klubhus.

Det er vigtigt, at vi, der benytter os af muligheden for at låne huset, er særdeles omhyggelige med rengøringen. Kravet er derfor, at man bestræber sig på at efterlade alle lokalerne i en bedre rengjort stand, end da de blev overtaget. Det betyder, at der skal fejes, støvsuges, skrubbes og skures og tørres af overalt fra komfurer til toiletter og alt derimellem, uanset om det umiddelbart ser” rent nok ud”, eller ”at sådan så det ud, da vi overtog lokalerne”. Der skal være helt rent, når man slukker og lukker.

Bestyrelsen overvejer, om et depositum som garanti for rengøring og/eller en fast aftale med et rengøringsselskab skal kunne tilbydes, så rengøring kan tilkøbes, hvis man ikke har tid eller kræfter til at udføre rengøringen selv.

Sejlsportsaktiviteter i huset har førsteprioritet i forhold til udlån.

Der mindes om, at låneperioden for klubhuset er fra kl. 10:00 på lånedagen til næste dag kl. 09:59.””