Klubhuset

Klubhuset på Mosede Havn er Sejlklubbens samlingssted No. 1. Her holder vi til efter sejladserne rundt om bøjerne på kapsejladsbanen, her holder vi generalforsamlinger, fester og møder, og det er her, vi mødes uformelt over en kop kaffe, hvis ikke sådan aktivitet er henlagt til bådene. Vi synes Klubhuset ligger på den bedste beliggenhed i Greve Kommune, og vi er temmeligt vilde med udsigten over havnen og Køge Bugt.

Lån Klubhuset når du skal holde fest

Som aktivt medlem af Sejlklubben har du mulighed for at låne Klubhuset til dine private arrangementer. Reglerne for lån er i øvrigt rimeligt enkle: For at låne klubhuset kræves mindst 13 måneders medlemsskab af Sejlklubben. Undtaget er sejlerskoleelever og personer der er aktive sejlere i SGS. Og så skal du som låner selv deltage i hele arrangementet.

Det skal understreges, at et lån af Klubhuset ikke kan sammenlignes med leje af et festlokale. Det er vores allesammens Klubhus, og vi regner med, at alle medlemmer vil behandle Klubhuset som deres eget.

Vil du låne Klubhuset, kan du kontakte:

Birgit Kjeldsen, email: birgitkjeldsen@outlook.com

Klubhuset

Herunder ses en kopi af låneaftalen, som du får tilsendt:

SEJLKLUBBEN GREVE STRAND – LÅNEAFTALE KLUBHUSET (KOPI)

Navn og adresse:

E-mail:

Låneperiode: fra                                                                                   til

Obs: Låner skal have været medlem af SGS i minimum 13 måneder, før klubhuset kan lånes til private, ikke-erhvervsrelaterede formål, hvor låner personligt skal være til stede under hele arrangementet.

Reservation og endelig bekræftelse

Klubhuset kan tidligst reserveres 8 måneder før låneperiodens begyndelse. For lån af klubhuset i perioden fra standernedtagning til standerhejsning kan låneaftalen bekræftes 8 måneder før låneperioden. For lån af klubhuset i perioden fra standerhejsning til standernedtagning kan låneaftalen bekræftes senest 3 måneder før låneperioden.

Ved modtagelse af denne låneaftale via e-mail bekræfter sejlklubben reservationen. Låner bedes efterfølgende – og inden for 14 dage efter modtagelse – via e-mail bekræfte indgåelse af aftalen og betale kr. 500 i forskud. Hvis bekræftelse og forskud ikke er modtaget i henhold til ovenstående, betragtes låneaftalen som annulleret.

Pris, betaling og aflysning

For lån af klubhuset betales kr. 1.600 pr. døgn. De forudbetalte kr. 500 er et reservationsgebyr, der ikke refunderes, hvis låner aflyser, efter at sejlklubben har bekræftet reservationen. Hvis sejlklubben ikke kan bekræfte en reservation, refunderes eventuelle forskud. Når sejlklubben har bekræftet reservationen, betaler låner restbeløbet på kr. 1.100 plus evt. tilkøb (se nedenfor) senest 45 dage forud for låneperiodens begyndelse.

Hvis låner aflyser låneaftalen tidligere end 45 dage forud for låneperioden, betales kun kr. 500, og restbeløbet refunderes. Ved aflysning senere end 45 hverdage forud for låneperioden betales det fulde beløb.

Separat skal der betales for faktuelt elforbrug til Andel’s gennemsnitspris per kWh i låneperioden – måleraflæsning skal derfor finde sted før og efter et lån. Man må forvente et elforbrug på ca. 50 kWh over 24 timer, dog afhængig af årstid. Ødelagte effekter erstattes, og regning for slutrengøring skal forventes, hvis den har været utilstrækkelig.

Muligt tilkøb i forbindelse med lån af klubhuset:

  • Flag-allé med små dannebrogsflag kr. 300
  • Lån af kuglegrill kr. 150 (kulbriketter og optænding medbringes for egen regning)
  • Lån af gasgrill kr. 300 (inkl. gas)
  • Velourduge kr. 100 (tilbageleveres vaskede og sammenfoldede)
  • 65” fladskærm på TV-stander til foto, video og/eller anden præsentation kr. 300.

Alle betalinger skal ske til sejlklubbens konto i Jyske Bank reg.nr. 5021 konto 1043489 med angivelse af låneaftalens løbe-nr.

Praktisk information

Ved lån af klubhuset kan medlemmet disponere over det med undtagelse af bestyrelseslokale og baderum. Klubhuset kan maksimalt rumme 50 personer, hvilket også er det antal, hvortil der findes service og inventar. Låner er erstatningspligtig for al service og inventar i låneperioden.

Medbring selv kaffeposer nr. 4, viskestykker, håndklæder og karklude.

Klubhuset afleveres rengjort og ryddeligt ved udløbet af låneperioden. Alle gulve vaskes, toiletter og håndvaske rengøres. Ovne, komfurer, køleskabe og frysere rengøres. Opvaskemaskiner tømmes og service placeres i skabe jf. skiltning. Borde og stole rengøres, og vindueskarme aftørres. Låner accepterer præmisserne stipuleret i bestyrelsens nota vedrørende ”Rengøring i forbindelse med udlån af klubhuset” – dateret den 21. juni 2022.

Eventuelle klager over sagsbehandling, lokaler m.v. bedes rettet direkte til sejlklubbens formand.

For SGS

Niels Kjeldsen, Tlf. 61202965

E-mail: niels.kjeldsen.dk@gmail.com

Notat fra bestyrelsesmødereferat af d. 21. juni 2022

””Bestyrelsen har en bøn til alle os privilegerede medlemmer af SGS, der mod et beskedent gebyr har mulighed for at låne vores klubhus til private arrangementer. Vi må bede om, at vi alle sætter fokus på en bedre rengøring efter private arrangementer.  Alle aktiviteter i SGS – på nær en enkelt – er baseret på frivillige indsatser. Undtagelsen er den lønnede ugentlige rengøring af huset, der dog kun omfatter rengøring efter normale sejlsportsklubsaktiviteter. Rengøringen finder sted på en fast ugedag og ikke før eller efter private forsamlinger eller fester.  Dvs., at man kan risikere, at lokalerne, man låner, har ”brugsspor” efter sejlsportsklubsaktiviteter. Det kan indebære, at man måske skal acceptere, at der både skal rengøres før og efter ens private gæsters besøg i vores klubhus.

Det er vigtigt, at vi, der benytter os af muligheden for at låne huset, er særdeles omhyggelige med rengøringen. Kravet er derfor, at man bestræber sig på at efterlade alle lokalerne i en bedre rengjort stand, end da de blev overtaget. Det betyder, at der skal fejes, støvsuges, skrubbes og skures og tørres af overalt fra komfurer til toiletter og alt derimellem, uanset om det umiddelbart ser” rent nok ud”, eller ”at sådan så det ud, da vi overtog lokalerne”. Der skal være helt rent, når man slukker og lukker.

Bestyrelsen overvejer, om et depositum som garanti for rengøring og/eller en fast aftale med et rengøringsselskab skal kunne tilbydes, så rengøring kan tilkøbes, hvis man ikke har tid eller kræfter til at udføre rengøringen selv.

Sejlsportsaktiviteter i huset har førsteprioritet i forhold til udlån.

Der mindes om, at låneperioden for klubhuset er fra kl. 10:00 på lånedagen til næste dag kl. 09:59.””