Klubbåde

Klubbådene kan lånes af medlemmer af klubben i henhold til nedenstående generelle retningslinjer.

Ved særlige begivenheder f.eks. udlån til gæstesejlere ved kapsejladser i klubben aftales betingelserne for hver enkelt begivenhed med klubbens ledelse.

Udlån til klubmedlemmer der hverken er instruktører eller medlem af skoleudvalget:

Formålet med at udlåne bådene er “fri træningssejlads uden instruktør”.
Bådføreren, der låner båden skal have duelighedsbevis fra SGS og være medlem af klubben.
Bådføreren skal udfylde bådens logbog og registrere skader opstået undervejs. Forsikringsskader skal hurtigst muligt meddeles til sejlerskolens formand og klubbens sekretær for indgivelse af skadesanmeldelse.
Forsikringsdækning: Klubbens ansvars- og kaskoforsikring. Dækker skade på båden og andres ejendom og personer, og i begrænset omfang skader på bådfører og gaster i båden. Forsikringen har selvrisiko (ca. 4000kr). Ved forsikringsskader betales evt. selvrisiko af bådføreren.

Sejlerskolebetaling for at låne en klubbåd til “fri træningssejlads uden instruktør” : 200 kr pr dag/aften (Svarer til den normale elevbetaling pr båd pr sejlads.)
Betales forud sammen med et depositum på 1000 kr. ved overførsel til sejlerskolens konto Reg. 5021 konto 0001573907 – Sejlklubben Greve Strand.

Depositum returneres, når båden er afleveret i samme stand, og der ikke er tilstødt forsikringsbegivenheder.

Udlån til klubmedlemmer der er instruktører eller medlem af skoleudvalget.

Formålet med at udlåne bådene er “instruktør træning”.
Instruktøren/udvalgsmedlemmet er bådfører og skal udfylde bådens logbog og registrere skader opstået undervejs.
Der betales ikke sejlerskolebetaling eller depositum i forbindelse med lånet.
Ved forsikringsskader vurderes det ud fra forløbet, om bådfører er pligtig til helt eller delvis at betale evt. selvrisiko.

11-07-2018 /PO