Tirsdagsbevægelsen

Tirsdagsbevægelsens frokostorden

 Tirsdagsbevægelsen, som er en frivillig sektion af Sejlklubben Greve Strand (SGS), er absolut selvbestaltet og helt uden basis i Sejlklubbens vedtægter. At den desuden er selvstændig, selvhævdende, selvtilfreds og selvsupplerende, er selvsagt.

Det startede med, at nogle medlemmer engang i 1991 fandt på, at man jo kunne mødes en fast dag i klubhuset og selv tage mad med. Da de tilstedeværende kun kunne om tirsdagen, blev denne dag kanoniseret.

I de forgangne år er bevægelsen vokset, og selvom den består af seniorer, har mange endnu båd og adskillige har haft en sådan, eller har været gaster. Flere har været formænd i SGS, er nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer, sidder i nogle af SGS’s udvalg, eller har tidligere siddet.

Bevægelsens ordinære møder:

Tirsdagsbevægelsen afholder fast møde hver tirsdag, hvor man i tide går til bords, hælder op, og gør sig klar til det højtidelige tidspunkt, hvor klokken er 12.15 efter oldermandens ur og han ringer med klokken og siger skål i de små glas, hvorefter Bevægelsen påbegynder indtagelsen af de medbragte velsmurte madpakker og velskænkede pilsnere.

At påbegynde spisning før der er ringet, medfører en mulkt på 45 % VOL, og garvede medlemmer mindes med gru (og skadefryd) den tirsdag, hvor oldermanden ham selv, uden at have ringet, tog en bid af en agurk, hvilket kostede ham en flaske Rød Ålborg. Det koster det også, hvis din telefon ringer.

Kun i nødstilfælde indtager Bevægelsen andet end 70 cl. Rød Aalborg. For flaskepantet indkøbes småkager, hvorfor eksportflasker ikke er velsete, selvom de indeholder flere Volt. (Vedr. småkager, se under formanden for Småkageudvalget)

Optagelse af nye medlemmer i Bevægelsen:

Bevægelsens optagelsesbetingelser er strenge og omfattende, idet det kræves, at supplikanten er medlem af SGS, at han har tid og lyst, at han meddeler sin evt. e-mail-adresse, sit navn og adresse, mobil-nr., tlf.nr., fødselsdag, måned og år, samt, ikke mindst, at han som indmeldelsesgebyr mellem oldermanden og viceoldermanden stiller en flaske Rød Aalborg med rød sløjfe om halsen på det veldækkede bord.

Efter frokosten er indtaget, og før kaffen, kræves det yderligere, at han, ganske uhøjtideligt, beretter lidt om sig selv, måske sin uddannelse, sit job, sin sejladserfaring og evt. sin båd, hvorved Bevægelsen orienteres om den fremtid, han har lagt bag sig.

Medlemmernes fødselsdage,- det årlige kontingent:

Har et medlem fødselsdag, eller har han haft, supplerer han Bevægelsens lager med 45 %, idet han markerer fødselsdagen ved, som årskontingent at placere en flaske Rød Aalborg mellem oldermanden og viceoldermanden, som til gengæld stiller fødselsdagsflaget foran den pågældende.

Et dertil udpeget medlem (ikke nødvendigvis formanden for Festtaleudvalget, (se denne) holder en passende tale, der (forhåbentlig) hylder den i alle henseender enestående fødselar.

Er formanden for Festtaleudvalget tilstede, kan det sædvanligvis ikke undgås, at han tillige holder tale.

 Oldermandskæden:

Som tegn på hans værdighed er oldermanden udstyret med en meget speciel oldermandskæde, der er spundet af elefantøl-kapsler. Selvom kæden jo slynger sig om oldermandens ærede hals og ned ad hans bryst, er alle kapslerne indsyet så skriften overalt står vandret. Kæden, der således repræsenterer et ikke ubetydeligt konsumentarbejde, er forarbejdet af et medlem, der siges efterhånden at være blevet ædru.

Oldermanden:

Påstår, at han er født i denne egenskab og besidder bordets midte, hvor viceoldermanden sidder overfor.

På demokratisk vis afgør oldermanden diktatorisk, som Bevægelsens øverste myndighed, alle verserende problemer, herunder den svære afgørelse at fastslå, hvornår klokken er 12.15.

Før kl. 12.15 må der drikkes øl, men ikke snaps, og først når oldermandens klokke lyder, kan der spises.

Viceoldermanden:

Er næstkommanderende i oldermandsudvalget, og i oldermandens fravær fører han sig ofte, ude af sig selv af myndighed, frem med stor slagkraft, og håndhæver strengt den vanskelige og næsten uoverkommelige regel om almindelig tavshed ved bordet, når dirigentklokken har lydt.

Formanden for Småkageudvalget:

Er forpligtet til at sørge for, at der ved møderne er 3 småkager til hver, og at en passende del, nemlig 40 %, skal være med chokoladeovertræk.

Småkagekassen tilføres de nødvendige midler fra flaskepantet, se ovenfor.

Formanden for Borddækkerudvalget:

Formanden, der er overborddækker, møder om tirsdagen i tide, så bordene kan være opstillede og veldækkede med det i hans budget estimerede antal kuverter, alt placeret på linje, og glas efter højde. En afvigelse fra det budgetterede antal kuverter er ikke unormal og medfører ingen påtale.

Af hensyn til det efterhånden ekspanderende antal medlemmer i Bevægelsen og overborddækkerens deraf følgende vanskeligheder med budgetteringen af kuvertantallet, har forskellige fantasifulde forslag været fremlagt:

At man skulle tilmelde sig tirsdag inden kl. 07.00, at man skulle spise i hold, at man skulle lukke for tilmelding, – og endelig, at der blev oprettet en separat juniorafdeling for medlemmer under 70 år.

Formanden for Medlemslisteudvalget:

Ved optagelse af et nyt medlem afkræver formanden for medlemslisteudvalget ham de ovenfor anførte personalia, som optages på medlemslisten, der med passende mellemrum uddeles / mailes til medlemmerne.

For at spare og holde listen på 1 side, skriver formanden med stedse mindre skrift, således at skriftens størrelse er omvendt proportional med medlemsantallet.

I øvrigt mailer / udsender formanden diverse meddelelser om arrangementer til Bevægelsens medlemmer.

Kvartermesteren:

Kvartermesteren har det utaknemmelige job hver tirsdag at udpege 2 personer, der skal tage af bordet, servere kaffen og vaske op. Han bestemmer diktatorisk, om et afbud er rimeligt begrundet.

Udpegningen sker efter kvartermesterens private turnusliste, selvom onde tunger påstår, at det afhænger af hvem han senest har set sig gal på.

Formanden for Festtaleudvalget:

Som tidligere nævnt kan det ikke altid undgås, at formanden holder tale. Han kender ikke altid, eller kan måske ikke altid huske navnet på den, som han holder tale for og priser i høje toner, men det anfægter ikke hverken ham selv, festens midtpunkt, eller tilhørerne, der sædvanligvis højlydt korrigerer ham hen ad vejen.

Formanden for Udlands-Udvalget:

Denne formand arrangerer op mod jul, hvis den altså som sædvanlig falder ultimo december, en lang og farlig rejse. Det kan nemlig ikke undgås, at Bevægelsen føler længsel efter det store udland og foretager derfor en meget speciel juletur med færgen Tycho Brahe fra Helsingør til Helsingborg og retur, og retur, og retur, hvorefter det oftest lykkes os at gå fra borde i Helsingør, hvor toget venter.

Før frokosten har vi i mange år med sagkundskab styret færgen og inspiceret maskinen. Da vi et år kom vrimlende op på broen, var den pågældende kaptajn ikke på forhånd informeret om vor ankomst, så da vi meddelte, at vi agtede at styre færgen, fortrak han ikke en mine, men rejste sig straks og sagde: Det passer fint at I kommer, så kan jeg holde pause.

Formanden for “Wegner-Stole”Reparationsudvalget:

WSR-Formanden har i de forgangne år gang på gang ydet en glorværdig, ubetalelig og ofte umulig, samt usynlig indsats med vedligeholdelse af dette inventar, alt til fordel for sejlklubbens medlemmers,- i førnævnte stole placerede – bagdele.

Maritime- og øvrige udflugter:

Udenfor sejlsæsonen prøver vi at arrangere et møde, besøg eller en udflugt pr. måned, gerne af maritimt tilsnit.

Lad os nævne: Skibslaboratoriet, Meteorologisk Institut, Teknisk Museum, Kronborg, Den kongelige Mønt, Avedøreværket, Vandtårnet i Korsør, Fakse Bryggeri, Søfartsstyrelsen, Kontroltårnet i Lufthavnen,  Jernbanemuseet i Odense, lange sejlture til Køge og Ishøj, Handelsflådens Velfærdsråd, o.s.v.

Ofte hænder der besynderlige ting. Bevægelsen steg for eks. af toget på Hovedbanegården, idet vi havde tænkt at indtage en forfriskning oppe i hallen. Af hensyn til bestillingen af sodavand, blev der holdt mandtal, og det viste sig da, at vi allerede på grund af en vis deviation havde mistet 1 mand på de første 50 m.

Tirsdagsbevægelsens fremtid:

Selvom Bevægelsens medlemmer for manges vedkommende har deres fremtid bag sig, går Bevægelsen en strålende fremtid i møde, idet antallet af medlemmer og deres livvidde er støt stigende.

Således nedfældet af Jørgen Krogdahl den 30/10 2007, og revideret d. 16. juli 2014, hvor Bevægelsen talte i alt 51 medlemmer.

Tirsdag d. 12. april i det Herrens år 2016, fejrede Tirsdagsbevægelsen 25 års fødselsdag. Eller 25 års jubilæum.

– o –