Sæsonplan 2023

SGS Sejlerskole 2023 – plan.

Sejlerskolesæsonen har aktiviteter fra april/maj og frem til udgangen af september/oktober.

Sæsonens forløb: (Sæt gerne de fremhævede datoer og reservedatoer i kalenderen)

Februar, marts: Forberedelse i skoleudvalget:

· Intromøde – 16. marts kl 19-21

Udsendelse af betalingsinformation og indbetaling af sejlerskolegebyr. Behandling af tilmeldinger og oprettelse af undervisningshold

April: Klargøring, søsætning og tilrigning af bådene – med elevdeltagelse.

· Vinterskole – Bådenes udrustning, tovværk og klargøring

· Klargøring

· Søsætning

· Tilrigning

Nærmere information om dette, når detailplan foreligger.

Maj, juni: Skolesejlads

· Sæsonstart – Standerhejsning SGS, 30. april. Se www.sgs-greve.dk

· Skolesejlads. Startdato 1. maj.

· Dagstur – 10. juni / reservedato: 11 . juni

Sommerferie : 26. juni – 13. august

August, september: Skolesejlads, prøver.

· Nattur – 1. september/ Reservedato: 15. september

· Duelighedsprøver uge 39 – detailplan oplyses senere.

Oktober: Vinterklargøring, afslutning

· Standerstrygning SGS, 1. oktober.

· Afrigning, både tages på land, vinterklargøring. Datoer oplyses senere.

· Afslutningsmiddag med udlevering af diplomer. Dato: 27. oktober.

Planen forudsætter, at der ikke bliver indført corona restriktioner i sæsonen. Skulle dette alligevel blive tilfældet, vil aktivitetsplanerne blive tilpasset.

Vi ser frem til igen at komme på vandet og få luft i sejlene!

SGS Skoleudvalg 22. januar 2023.