Sæsonplan 2023

Sæsonplan 2023- SGS Sejlerskole

Sejlerskolesæsonen har aktiviteter fra april/maj og frem til udgangen af september/oktober.

Sæsonens forløb: (Sæt gerne de fremhævede datoer og reservedatoer i kalenderen)

Februar, marts: Forberedelse i skoleudvalget:

 • Intromøde – 16.marts kl 19-21

Udsendelse af betalingsinformation og indbetaling af sejlerskolegebyr. Behandling af tilmeldinger og oprettelse af undervisningshold.

April: Klargøring, søsætning og tilrigning af bådene – med elevdeltagelse.

 • Vinterskoleaften – 13. april kl 19-21
  IF Bådens udrustning og betegnelser
  Vindens virkning på båden
  Tovværk
  Klargøring, søsætning og tilrigning
  Motorlære

Maj, juni: Skolesejlads

 • Sæsonstart – Standerhejsning SGS, 30. april. Se www.sgs-greve.dk
 • Skolesejlads – ma/ti/to. Startdato 1. maj.
 • Dagstur –10.  juni / reservedato: 11. juni

Sommerferie : 26. juni – 13. august

August, september: Skolesejlads, prøver.

 • Nattur – 1. september/ Reservedato: 15. september
 • Duelighedsprøver uge 39 – detailplan oplyses senere.

Oktober: Vinterklargøring, afslutning

 • Standerstrygning SGS, 1. oktober.
 • Afrigning, både tages på land, vinterklargøring. Datoer oplyses senere.
 • Afslutningsmiddag med udlevering af diplomer. Dato: 27. oktober.

Planen forudsætter, at der ikke bliver indført corona restriktioner i sæsonen.  Skulle dette alligevel blive tilfældet, vil aktivitetsplanerne blive tilpasset.

Vi ser frem til igen at komme på vandet og få luft i sejlene!

SGS Skoleudvalg 4. april, 2023.