Sæsonplan 2022

SGS Sejlerskole 2022 – plan.

Med den seneste udvikling i corona retningslinjer planlægger vi at gennemføre en normal sejlerskolesæson med aktiviteter fra april/maj og frem til udgangen af september/oktober.

Sæsonens forløb: (Sæt gerne de fremhævede datoer og reservedatoer i kalenderen)

Februar, marts

Forberedelse i skoleudvalget

 • Behandling af tilmeldinger og oprettelse af undervisningshold
 • Udsendelse af betalingsinformation og indbetaling af sejlerskolegebyr. (Medlemskontingent opkræves derudover særskilt af SGS)

April

Klargøring, søsætning og tilrigning af bådene – med elevdeltagelse.

 • Klargøring – 2. april / reservedato 9. april
 • Søsætning – 20. april
 • Tilrigning – 23. april

Der vil blive udsendt nærmere information om deltagelse i dette.

Maj, juni

 • Sæsonstart – Standerhejsning SGS, 1. maj. Se www.sgs-greve.dk
 • Startdato 2. maj.
 • Dagstur –18. juni / reservedato: 19. juni

Sommerferie : 27. juni – 14. august

August, september

 • Skolesejlads,
 • Nattur – 1.september/ Reservedato: 5.september 
 • Duelighedsprøver uge 38/39 – detailplan oplyses senere.

Oktober

 • Standerstrygning SGS, 2. oktober.
 • Afrigning, både tages på land, vinterklargøring. Datoer oplyses senere.
 • Afslutningsmiddag med udlevering af diplomer. Dato: 28. oktober.

Planen forudsætter, at der ikke bliver indført corona restriktioner i sæsonen.  Skulle dette alligevel blive tilfældet, vil aktivitetsplanerne blive tilpasset.

Vi ser frem til igen at komme på vandet og få luft i sejlene!

SGS Skoleudvalg, marts 2022.