Sejlerskolen

 Sejlerskolen er et aktivitetsudvalg i SGS – Sejlklubben Greve Strand. 

Vi er et antal medlemmer i klubben, som ud fra vores interesse for sejlads og engagement i at undervise nye sejlere, arbejder på frivillig basis med at tilrettelægge og gennemføre undervisningen. 

Træningen omfatter de praktiske øvelser, der kræves for at bestå den praktiske del af Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. Den foregår over to sæsoner med hver mindst tolv aftensejladser og en dags- og natur på Køge Bugt i perioden maj til september og gennemføres af erfarne og uddannede instruktører efter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale. 

For den teoretiske undervisning (navigation) henviser vi til f.eks. aftenskoler i vinterhalvåret. 

Det koster kr. 1155,-  pr sæson at være med. Og så skal du også være medlem af Sejlklubben. Dertil kommer undervisningsmateriale (kr. 85) og aflæggelse af den praktiske prøve inden for rammerne af Dansk Sejlunion (kr. 2-300). (De aktuelle priser reguleres årligt af klubbens bestyrelse) 

På sejlerskolen lærer du 

  • at sejle med sejl i (næsten) al slags vejr 
  • at sejle med motor 
  • at lægge til bøje 
  • at udføre mand over bord manøvre 
  • at anløbe fremmed havn 
  • sikkerhed til søs 
  • praktisk navigation 

Derudover indgår undervisning i klubhuset samt praktisk deltagelse i bådenes klargøring i april og optagning i oktober. 

Sejlads-undervisningen foregår i hold med tre elever og én instruktør pr. båd. Vi sejler i vores IF skolebåde (IF = International Folkebåd): Moseanden (D201), Mosegåsen (D277) og Etteren (D1), som ligger fortøjet lige ved SGS klubhus i Mosede Havn. 

Klargøring på land, søsætning og tilrigning af bådene sker typisk over 1-2 halve lørdage i april. Eleverne deltager i dette som en obligatorisk del af den praktiske undervisning. 

I starten af maj begynder undervisning på vandet. Vi starter kl.18 og er inde igen ved 21-tiden 

Der bliver sejlet almindelig træningssejlads mandag, tirsdag og torsdag, med mindre det er helligdag. Onsdagen er reserveret til Kapsejlhold for elever med duelighedsbevis, hvor bådene kan deltage i klubbens onsdagssejlads . 

I løbet af sæsonen bliver der arrangeret natsejlads samt heldagsture. 

Vi holder sommerferie i skoleferien, hvor sejlerskoleelever eller andre medlemmer i klubben, der har opnået duelighedsbevis, har mulighed for at låne skolebådene mod en mindre afgift. 

Vi fortsætter sejladsen efter sommerferien, og elever der bliver indstillet til duelighedsprøve kan aflægge praktisk prøve i september måned. Duelighedsprøven aflægges typisk efter 2 sæsoner. 

Vi lægger vægt på, at eleven opnår tilstrækkelig færdighed til trygt at kunne påtage sig rollen som bådfører under de skiftende vejrforhold i Køge Bugt. 

Bådene bliver afrigget og taget på land i oktober (med hjælp fra eleverne) og vi holder sæsonafslutning i klubhuset, hvor vi snakker om sæsonen der gik, uddeler beviser og får en god middag. 

Kontakt: Poul Ottosen på e-mail: sejlerskole@sgs-greve.dk  eller telefon 2141 4049.