Persondataforordningen

Persondataforordningens krav pr. 25. maj 2018

Som forening har vi behov for at indsamle følgende oplysninger fra medlemmerne:

Navn, adresse, mail, telefonnummer og alder. Aldrig cpr. nr. ved indmeldelse.

Det nye i forordningen er at alle har krav på at vide hvad der registreres og være med til at beslutte hvordan disse data må bruges. Indsamlingen er nødvendig af hensyn til betaling af kontingent og informationerne indsendes desuden til Dansk Sejlunion. Dette er et krav for sejlklubbens medlemsskab.

Persondata slettes ved udmeldelse af sejlklubben og dødsfald.

SGS udarbejder årligt en medlemsliste, der hænger på opslagstavlen i klubhuset og bestyrelsen har besluttet at det er godt med en kontaktmulighed, hvis der er behov. Alle der ikke ønsker at stå på denne liste kan gøre opmærksom på dette ved indmeldelsen eller på mail til:

britta@sgs-greve.dk.

Ifølge forordningen er det desuden ikke tilladt at offentliggøre portrætbilleder uden tilladelse fra berørte, hvorimod det er ok at bringe billeder af sociale sammenkomster.

Der er indgået Databehandleraftale med vores samarbejdspartnere og klubbens brugere af data beskytter disse mod misbrug.

SGS hjemmeside indsamler ikke cookies.