Undersøgelse af brandsikkerheden ombord på danske både


Denne sommer har der været flere brande på fritidsbåde rundt om i Danmark. Professor Jens Lauritsen fra Odense Universitetshospital, har taget initiativ til at lave en undersøgelse, der skal afdække årsagerne til, hvorfor brandene opstår. Dansk Sejlunion bakker op om denne undersøgelse og vil gerne bidrage til at få så mange besvarelser så muligt og bringer resultatet når det er klar.

Følgende link er til Dansk Sejlunions hjemmeside med omtale af undersøgelsen og generelt om coronasituationen m.v.: dansk sejlunion.dk

Følgende link fører direkte til undersøgelsen: https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/undersoegelse-hvordan-er-brandsikkerheden-paa-danske-baade-til-fritidsbrug

Spørgeskemaet er ret omfattende men kan måske give gode ideer til ekstra brandsikring.

Med sejlerhilsen

Bent