Kedeligt

Den virtuelle redaktion var i sin egenskab af suppleant til Sejlklubbens bestyrelse med til bestyrelsens møde her til aften. Formanden lod ved denne lejlighed i meget utvetydige vendinger forstå, at der var indhold fra de mere underholdende sektioner af Prikken, der er savnet. Uden med fortsæt at ville afsløre for den virkelige Skipper på Formandens båd hvilke emner vi formoder Formanden hentyder til, bringer vi her et indslag vi fandt på en aldeles underlødig pendant til Sejlklubbens noble hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *