Uforglemmelig sejladseventyr og stærke venskaber på Stegelejr 2023

I sommerens noget ustadige vejr blev Stegelejr 2023 en sand fest for sejlentusiaster, hvor 51 unge sejlere fra sejlklubberne i Købe Bugt (KJS, SGS, SKB, VSK, BSS) i uge 31 samledes til sejlercamp på Møn. Havet og havnen ved Stege Sejlklub var vores legeplads, vinden vores ledsager, og sammen skabte vi minder for livet.

SGS Ungdom lagde hårdt ud med at flashe vores shark slippers 😊

De fede sejladsoplevelser var i højsædet, da vi kastede os ud på bølgerne med entusiasme og mod. Kapløb, udfordringer og teamwork fyldte dagene, og hver eneste sejltur blev et eventyr i sig selv. Nogle dage med næsten ingen vind og andre med næste for meget vind. Havet lærte os ydmyghed og tålmodighed, og alle blev bevidste om hvor vigtigt samarbejde er for at få en god oplevelse på vandet.

Campen bød på langtur i jolle rundt om Lindholm, tur til Nyord hvor der blev grillet burger, aftenbadning, Oreo-leg, den legendariske kagekonkurrence, kapsejlads-træning, makker-bytning i joller og afprøvning af nye jolletyper. For de største sejlere var der også arrangeret wakeboard et par aftner. For de mindste gik turen den ene dag til Møns Klint, da vinden var for kraftig på vandet for dem.

Men det var ikke blot sejladsen, der gjorde Stegelejr 2023 uforglemmelig. Denne camp viste os, at venskaber ingen grænser kender. På tværs af klubber og baggrunde knyttede de unge sejlere bånd, der vil vare ved. Udveksling af erfaringer, latter og gode historier I klubhuset og teltene skabte en følelse af samhørighed, der rækker længere end sejladsen.

Nu hvor sejladsen er slut, og lejren er pakket sammen, sidder vi som trænere tilbage med hjertet fuld af taknemmelighed og minder. De nye venskaber, der er skabt, og udviklingen af de unges sejlerevner, vil følge os i mange år fremover. Og som vi kigger mod fremtiden, er de fleste af os allerede ivrige efter at vende tilbage til Stegelejr næste år. For når passionen for sejlads og styrken i venskaber forenes, kan kun det bedste vente forude.

Stegelejr 2023 var mere end en sejlercamp – det var en fejring af fællesskab, sejlerpassion og uforglemmelige øjeblikke – vi gør det igen i 2024! 

Med sejlerhilsen, SGS ungdom

Standerhejsning 2022

Fem både klar på startlinjen

Så er sæsonen 2022 skudt i gang og SGS standeren vejrer igen ved vores klubhus. Dagen startede med formandens tale, herefter en lille hyggekapssejlads efterfulgt af frokost i klubhuset med god mad og hyggeligt selskab.

Formandens tale til Standerhejsning nr. 70 den 1. maj 2022 i SGS

Velkommen til jer alle. Det er skønt at se det store fremmøde på denne festdag – tak for det.

Jeg synes, vi er nogle heldige sejlere her i SGS, selv om de sidste par år har været – på jævnt jysk – trælse at komme igennem med mange bekymringer og restriktioner pga. af Corona og nu i direkte forlængelse deraf – den bekymrende krig mellem Ukraine og Rusland, som vi ikke kan undgå at skulle forholde os til.

Vi er alligevel heldige, da vi – når det politiske er sagt, erkendt og under fordøjelse – er privilegerede med små og store ting, vi kan glæde os over i regi af SGS.

For at starte i det små og det umiddelbare er vejret i dag dejligt for årstiden og har været dejligt længe. Man kan sige, det har været lidt køligt, men solen har skinnet, hvilket hjælper på humøret. De fleste af os har fået vand under kølen og luft omkring masten. Når man kigger ud over havnen, er det dejligt at se at vores begejstring for sejlsporten eller almindelig bekvemmelighedssejlads bliver afspejlet i en flid, der år efter år lægges i vedligehold og klargøring til sæsonen. Alt er poleret op til topklasse og søhestene vrinsker i fortøjningerne for at blive sluppet fri til sejlads og ræs ud over den blå hylde og ålegræsprærien. Vi danskere er heldige med at have markante årstidsskift, der giver os lejlighed til variation og reflektion.

 Vi har en dejlig havn, som har alt hvad en havn skal have for at man kan hygge sig. Den er overskuelig og nærværende med venlige mennesker som brugere, der altid er behjælpelig med en hånd når der er behov. Vi har – selv om vi er begrænset i størrelse – et pænt engagement i medlemsskaren, dog med plads til lidt forbedring.

Vi nyder i dag godt af det arbejde, der over tid er gjort af mange nuværende og tidligere medlemmer. De har skabt rammerne vi har.

Der blev under sidste generalforsamling skiftet godt ud i bestyrelsen – ikke på grund af utilfredshed, men fordi at tiden ganske enkelt var kommet til at nye må tage del i slæbet og glæderne ved at drive klubben – drive den med respekt for medlemmernes ønsker og behov og udvikle den til at passe ind i fremtiden.

Vi har en udfordring i det med udviklingen. Når man kigger i arkiverne, ser det ud til, at de tidligere bestyrelser har afprøvet alle tanker, der kan tænkes i en sejlklub omkring tiltag. Men på vegne af bestyrelsen kan jeg glæde jer med, at vi – de nye – ser frem til både at passe på traditionerne og forsøge os med nye tanker. En særlig glæde er det, at Ungdomsafdelingen efter flere op- og nedture over årene i øjeblikket er i rigtig gode hænder og hoveder, der tænker engageret med succes.

Det er et jubilæumsår for SGS i år. 70 år har klubben eksisteret. Det vil vi fejre den 27. august, men lige præcis i dag har vi en særlig begivenhed, der i samme forbindelse er værd at fejre – det er nemlig den 70. gang, at SGS-standeren skal hejses.

Jeg vil gerne bede Frederik fra Ungdomsafdelingen om at hejse flaget og bede vores tidligere formand Bent Jørgensen om at assistere og tilse, at alt foregår på rette vis. Imens flaget går til tops synger så godt vi kan ”Der er ingenting der maner” og når

Flaget og standeren er oppe, affyres en salut af den foreningspriviligerede saluteringssalutør Niels Fløs for derved at markere, at sæson 2022 er skudt i gang.

Ingen yderligere nævnt og ingen glemt – med undtagelse af Britta som fortjener en særskilt tak for at være Britta –  tak for fremmødet til jer alle – vi afslutter her med et trefoldigt leve med tre lange og tre korte for SGS – inden det videre program gennemføres.

Tak for opmærksomheden  

Hjemmesiden fungerer perfekt

Emilie, vores nye formands datter, har været inde omkring vores hjemmeside og fået den til at fungere, som den skal. Stor tak til Emilie! Det er jo super dejligt, at hjemmesiden virker og jeg kan se, at den bliver brugt. 30 til 40 besøgende pr. dag! Det rykker og glæder hjemmesidens administrator. En ny hjemmeside er slet ikke nødvendig. Lad os spare de penge og bruge dem til noget andet og mere givtigt for SGS. Der er kommet flere pop-up billeder og I må meget gerne sende mig flere billeder. I må også gerne sende indlæg, hvis der er noget I brænder for og gerne vil dele med os andre? Der plads til det hele, mens vi venter på, at foråret for alvor indfinder sig. Bådene skal snart i vandet og vi skal ud og sejle igen. Det bliver super dejligt!

Til minde om Bjarne Steen Olsen

Nekrolog.

En sejlerven har krydset sit sidste hav.

Bjarne Steen Olsen er stille sovet ind fredag d. 25 marts 2022. Bjarne blev 65 år, han efterlader sig hustru, svigerforældre, far og søster.

Bjarne har gennem længere tid kæmpet med helbredet, kun dem der kendte Bjarne rigtigt godt var bekendt med hans kamp.

Bjarne kæmpede med sin sygdom, som han sejlede kapsejlads – han gav aldrig op. Men kæmpede til dommerens sidste trut.

Bjarne var i sin ungdom aktiv cykelrytter, interessen for cykelløb blev gennem årene reduceret til at følge med på TV, også under sejlads.

Bjarne har været en ivrig kapsejler gennem 40 år, som gast og skipper på lokale kapsejladser i Sundet og Køge Bugt, Bjarne deltog også på de større sejladser som Sjælland og Fyn Rundt. Sejlklubben Greve Strand har også nydt godt af Bjarnes engagement for sejlads, dels i kapsejladsudvalg og bestyrelsesarbejde.

Tursejlads var også en disciplin Bjarne og Jette holdt af. Turen gik ofte til den svenske skærgård og det meste af Danmark. Jeanette og jeg har mødtes med Jette og Bjarne på sommerferier, hvor vi i kortere eller længere tid har sejlet sammen.  Stunder vi vil komme til at savne.

Vort bekendtskab kan dateres tilbage 1979, hvor vi gik på Københavns teknikum sammen.  Vore veje deltes en årrække, vi fandt sammen igen i SGS, hvor vi begge var gaster hos Erik Kragh-Hansen engang i først 90’erne.

RIP gamle ven.

En sidste sejlerhilsen.

Jan.

Lørdag 2. April 2022 klokken 10:30 bisættes Bjarne Steen Olsen fra Mosede Kirke.

Bestyrelsesnyt 13. Januar 2022

Til stede: Bent, Britta, Ole, Heino og Anders under pkt. ungdom.
Afbud: Kim, Niels, Arne og Magnus.

Hjemmeside.

Som aftalt på sidste møde blev der igangsat udvikling af ny hjemmeside med ekstern bistand som desværre har meldt tilbage, at det ikke kunne lykkes at overføre historikken fra gammel hjemmeside.Det er derfor besluttet foreløbig at arbejde videre med den gamle, indtil der kan findes en løsning. Michael Vejgaard Christensen overtager vedligehold og der afsættes kr. 5000,- i budgettet til langsigtet videreudvikling af ny hjemmeside.

Ungdom

1. Containerbeklædning.-Havnens bestyrelse har godkendt, at containeren males i farverne svenskrød med stafferinger i sort. Per Lassen vil forestå renoveringen til foråret når vejrliget er ok og det forventes, at forældre og unge vil hjælpe med arbejdet.
2. Generalforsamling.-Anders fortalte om planerne for årets aktiviteter i ungdom. Sejlerne vil blive opdelt i hold således: Indslusning/begyndere/øvede, og der planlægges sejlads mandag, torsdag og evt. fredag. Anders vil aftale lån af en ledig skolebåd med Poul, til en månedlig demosejlads med forældre.- Sponsoraftalen med Kjeldskov skal færdiggøres. 

Bestyrelsesmøde.

 1. Meddelelser fra formanden.-Havnens formand Erik Stanley Jensen er død. Næstformand Henrik Walther fungerer indtil generalforsamlingen i april.-Skraldeposer på havneområdet fjernes i vinterperioden.
 2. Øvrigt.-Der er punkterede dæk på 2 af ’muldyrene’.
 3. OpvaskemaskineDen defekte opvaskemaskine (6 år gammel) repareres ikke. Ole forhandler køb af ny maskine med Skousen. Evt. en Blomberg med 58 minutters program.
 4. Regnskab 2021/budget 2022.-Regnskab 2021 og budgetforslag 2022 gennemgået/tilrettet. Britta renskriver og udsender til bestyrelsen og klargør til generalforsamlingen.
 5. Generalforsamling.,-Bent arbejder med beretningen.-Der skal finde emner til nyvalg i bestyrelse.
 6. Vinteraktiviteter.-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 2, 20. januar 2022. -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022. -Nyt forslag til afholdelse 24. eller 22. marts 2022, Søredningstjenesten og Stenrevsforeningen. Bent forsøger at aftale.
 7. Eventuelt.-Loftsventilatoren i klublokalet skal serviceres.

Bestyrelsesmøde 3. marts 2022,
Generalforsamling 10. marts 2022
standerhejsning 1. maj 2022.
Referat 14.01.2022. Heino.

Klubaften den 20. januar 2022 kl.19

Med nedlukninger på lidt afstand kan vi nu invitere til årets første klubaften. Det er Marianne og Bjarne, der kommer og fortæller sidste afdeling af deres oplevelser: “Middelhavet rundt gennem 4 år”

Det er de sidste 2 – 3 år med besøg på Sicilien, Malta, Sardiniens vestkyst, Sydfrankrig, Spanien, de Baleariske Øer, Gibraltar, Portugal, Biscayen og vejen hjem via Hollands kanaler, der er på programmet denne aften – så glæd Jer til at få inspiration til nye oplevelser når verden åbner igen forhåbentlig inden så længe.

SGS byder det nye år velkommen med en lille en til halsen.Coronapas og mundbind er i beredskab så vel mødt til en hyggelig aften.

Med sejlerhilsen SGS

Bestyrelsesnyt – april 2021

Bestyrelsesnyt – april 2021

Generalforsamling.
-Generalforsamling afholdes hvis muligt den 27. maj 2021.
-Der udsendes revideret dagsorden m.v..
-Bent accepterer at fortsætte som formand i en periode.
-Magnus har fremsendt ønske om deltagelse i bestyrelsesarbejde.
-Bestyrelsen foreslår at der opstilles 3 suppleanter til valg (Arne, Geert og Magnus).

Standerhejsning.
-Standerhejsning afholdes den 2. maj 2021 kl.10.
-På grund af Coronarestriktioner aflyses fællesfrokost i klubhuset. Det er dog muligt at spise medbragt mad udendørs.
-Der arrangeres sejlads for alle medlemmer.
-Britta udsender invitation.
-Borde, stole og flagstænger klargøres af Niels og Heino.

Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Afholdelse af dialogmøder fortsætter hver måned.
-Der er pt 50 på venteliste til bådplads.
-Der opsættes en stander til opladning af både med elmotor.
-Det er stadig muligt at bestille ”ønskevagt”.
-Bådlabels og Frihavnslabels afhentes på havnekontoret.
-Der er indkøbt 2 nye transportvogne.
-Tryg-fonden har bevilget 2 redningsstiger til havnen.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
-Der gennemføres ”Sejl sammen, hver for sig”sejlads, den 12. juni 2021 i lighed med sidste år.
Deltagelse er gratis men der kan doneres til en pulje der overdrages ubeskåret til søredningstjenesten (se separat information).
-IF-klubben afholder ”IF-træf” den 19.-20. juni 2021 i SGS regi. Der er nedsat en styregruppe med Magnus for bordenden. Skolebådene kan lånes fredag og lørdag.
DER EFTERLYSES MEDHJÆLPERE TIL FØLGEBÅDE fredag og lørdag. Medhjælpere får gratis forplejning under arrangementet.

Vinteraktiviteter.
Foreløbig vedtagne/afholdte;
-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1, evt. 4. november 2021. (Udsat).

 • Forslag til kommende arrangementer:
  -Cafe Fremtiden, evt. februar 2022.
  Bent opfordrer alle til at tænke kommende arrangementer.
  Eventuelt.
  -Bestyrelsesmøder: 26. august 2021, 30. september 2021.
  -Generalforsamling: evt. 27. maj 2021.
  -”Gule ærter”: evt. 4. juni 2021.

SGS-Ungdom, med deltagelse af Kim og Anders.
Kim og Anders gav en status på arbejdet i SGS-Ungdom:
-Der er gang i jollereparationer/klargøring.
-Der er oprettet Facebook profil: Sejlklubben Greve Strand Ungdom.
-På Åbent-hus var der flere interesserede unge. Der annonceres nyt Åbent-hus den 25. april 2021 på Facebook.
-4 instruktører har deltaget i instruktørkursus i DS-regi.
-Sæsonstart den 3. maj 2021.
-Der planlægges sommerlejr i Stege sejlklub.
-Der oprettes ”Mærkeshop”, udvalgt beklædning med SGS-logo.
-Britta aftaler forsikring af joller.
-Forslag om ”Gevinst for at skaffe nye medlemmer”. Der kan gives mindre opmuntringer.
-Kim aftaler sponsorstøtte med ejendomsmægler Kjeldskov.
-Christian Berendt fra Marineservice Sjælland har tilbudt at udlåne følgebåd i hele sæsonen. -Derskal udfærdiges låneaftale og forsikring.
-Der ønskes indkøb af yderligere en Zeest-jolle til kr. 35.000-. Bestyrelsen foreslår at ønsket behandles når behovet er opstået.
-Husk at booke klubhuset.

Referat Heino Sayk 23.04.2021.