Introaften i Sejlerskolen

Klubhuset lagde torsdag d. 16/3-23 rammer til et velbesøgt intromøde for Sejlerskole sæson 2023.

Som aftenens første emner fik vi en række inspirerende og engagerede indlæg fra Niels Kjeldsen, Michael Christensen, Pernille Ravn og Magnus Reitzel, der tilsammen gav et farverigt billede af, hvilke muligheder det giver at være en del af SGS familien.

Efter Pernilles indlæg tror jeg at nogen af os en følte en længsel efter igen at være 8 år og kunne opleve det hele derfra. Også for de mere voksne blev der præsenteret muligheder for sammen med andre at dyrke interessen for sejlads, det være sig som gast i tirsdagssejladser eller ved at prøve kræfter i en kapsejlbåd om onsdagen.

Men formålet med aftenen var jo at give de fremmødte nuværende og kommende elever nogle konkrete informationer om, hvordan et sejlerskole kursus forløber.

Inden aftenens sidste moment, hvor de enkelte hold satte sig sammen med deres instruktører, var de af skoleudvalgets medlemmer, blevet præsenteret for: IF bådens egenskaber, hvordan man bør være klædt til en tur på vandet, hvordan bådene bliver klargjort, sat i vandet og tilrigget, hvordan en skolesejlads forløber, dagsturen i juni, natturen i august, duelighedsprøve, afslutning og optagning.

Der er fortsat stor interesse for at deltage i Sejlerskolen. Vi har for nyligt budt velkommen til Kaare Anshøj og René Salomon i skoleudvalget, og vi undersøger løbende mulighederne for at udvide med flere undervisningshold.

Sejlerskolens næste arrangement bliver en Vinterskoleaften den 13. april, hvor vi skal dykke ned i emner som: Bådenes betegnelser og udrustning, vindens virkning på sejlene og båden, tovværk og klargøring og håndtering af motor.

Poul Ottosen, Skoleudvalget.

Er du vores nye instruktør?

Vil du være med til at undervise elever på SGS´ Sejlerskole og eller være bådsmand – så er deltagelse i skoleudvalget måske noget for dig.

Skoleudvalget er en gruppe af klubmedlemmer i Sejlklubben Greve Strand SGS, som på frivillig basis er engageret i sammen at fremme interessen for at sejle med sejl og udbrede glæden ved aktiviteter på vandet.

Klubben udvider til sæson 2023 flåden med yderligere en båd til i alt tre IF både, alle med up to date sejl og rig. Bådene vedligeholdes af skoleudvalgets bådsmænd med bistand fra eleverne.

Vi oplever en stigende interesse for at tage duelighedsbevis på sejlerskolen og søger derfor flere i kræfter, der på sigt kan indgå som instruktører og bådsmænd.

Vi søger medlemmer der opfylder en eller flere af følgende punkter

  • kendskab til at sejle en sejlbåd, gerne med duelighedsbevis eller tilsvarende erfaring
  • lyst til at undervise voksne i praktisk sejlads på Køge Bugt i vores IF skolebåde
  • lyst til at deltage i aktiviteter som klargøring, søsætning og løbende vedligehold af bådene

Vi underviser efter Søfartsstyrelsens krav til den praktiske del af Duelighedsbevis for Fritidssejlere. Du vil blive tilbudt Dansk Sejlunions instruktørkursus, og afhængig af din erfaring blive indsluset gradvist til selvstændigt at være instruktør for et ugentligt undervisningshold.

Vi har bådene og eleverne. Du får glæden ved at give dine erfaringer videre og opleve elever, der over to sæsoner udvikler sig fra nybegyndere til at kunne sejle en kølbåd.

Ud over fornøjelsen ved en ugentlig undervisningsaften på vandet og samværet omkring bådene og i klubben har skoleudvalgets medlemmer mulighed for at låne skolebådene til egen fornøjelse.

For elever der har taget duelighedsprøve er der mulighed for videregående sejladstræning og kapsejlads.

Interesseret? – så lad os tage en snak om hvordan du kunne deltage i skoleudvalget.

Kontakt: Poul Ottosen, 21414049 / sejlerskole@sgs-greve.dk

Køge Bugt i aftenstemning

SGS Sejlerskole Natsejlads 2022

Torsdag aften den 1./9. gennemførte Sejlerskolen den årlige sejlads i mørke. Den foregik i Moseanden og Mosegåsen samt Mette Vuns, som Jørgen velvilligt bidrog med. Vi har gennem årene sejlet turen til Hundige Havn t/r i vidt forskellige vejrtyper. Fra frisk vind, høj sø og overskyet bælgmørke til torsdagens charmerende stjernehimmel med nedgående orange månestribe på turen ud og synlig mælkevej på hjemturen.

Formålet med det hele er jo i praksis at opleve, hvordan man orienterer sig i mørke ved hjælp søkort, fyr, vinkelfyr, kompasafmærkninger, sideafmærkninger, molefyr, båker, andre fartøjer og stjerner. Og vi havde rig lejlighed til at opleve, hvordan det er at skelne disse lys fra de mange andre lyskilder på land.

Et vigtigt element er planlægning af sejladsen med way-points i kortplotteren og derefter at følge den indlagte rute, enten direkte eller på kryds.

Havnemanøvrerne i Hundige Havn foregik for motor, og den lette vind gjorde det også nødvendigt med motor på hjemturen, så vi kunne nå i havn igen til den planlagte tid.

Som det sociale islæt sejlede vi også i år med blandede besætninger, som blev byttet rundt i Hundige Havn. Vi var i Mosede Havn igen 23.30 efter herlig aften på vandet.

Skoleudvalget
Preben Schmidt og Poul Ottosen

 

Sejlerskolen 2022

2022 er nu næsten fire måneder gammel og vi er i fuld gang med at klargøre bådene til at blive søsat inden sejlsæsonens start 1. maj.

Vi glæder os over udsigten til en coronafri sejlerskole sæson uden de velkendte restriktioner.

I år er det igen blevet muligt at inddrage eleverne i klargøring af bådene.

Vi har sammensat 6 aftenhold med i alt 17 deltagere og vi regner med at starte skolesejladsen i klubbens 2 IF skolebåde DEN 277 Moseanden og DEN 201 Mosegåsen i første uge af maj. Det har i år været muligt at finde plads til enkelte nye elever fra vores venteliste.

Vi satser på en sikker (link1), fornøjelig og lærerig sæson på Køge Bugt ved brug af undervisningsmaterialet fra Dansk Sejlunion (link2), og vi ser frem til september måneds afvikling af Søfartsstyrelsens (link3) duelighedsprøver for 2. års elever med ro i sindet.

Du kan finde en detaljeret plan for sæsonen under “Sejlerskole/sæsonplan 2022″

Skoleudvalget

Poul Ottosen

Links

1 Søsportens Sikkerhedsråd – https://soesport.dk/publikationer

2 Dansk Sejlunion – https://dansksejlunion.dk/uddannelse/fritidssejleruddannelserne/duelighedsbevis

3 Søfartsstyrelsen – https://www.soefartsstyrelsen.dk/fritidssejlads/beviser-og-certifikater/duelighedsbevis

SGS Sejlerskole – indbydelse til sæsonstart 2020.

Sejlerskolen i Sejlklubben Greve Strand SGS har hermed fornøjelsen at indbyde alle interesserede samt nuværende elever til introduktionsmøde for den kommende sæson.

Tid                : Tirsdag den 3. marts 2019 kl. 19 – 21

Sted              : SGS Klubhus på Mosede Havn

Programmet vil byde på følgende punkter

  • Præsentation af sejlerskolen
  • Aktivitetsplan for sæsonen
  • Undervisningshold
  • Undervisning: Hvordan vinden virker på båden

Vi vil så vidt muligt afklare fordelingen på undervisningshold i løbet af aftenen. Det er derfor vigtigt at møde op og tilkendegive sine ønsker.  Hvis du ikke er helt sikker på om sejlerskole er noget for dig, kan du bruge aftenen til at få dette afklaret.

Der vil i løbet af aftenen blive lejlighed til at få en snak med instruktørerne om undervisningen.

Sejlerskolen påregner i år at arrangere ugentlig sejlads inden for følgende kategorier :

  1. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 1. år (Begyndertræning)
  2. Praktisk sejlads (Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis) – 2. år (Prøvetræning)
  3. Videregående Sejlads (Deltagere med duelighedsbevis)

En undervisningsaften varer typisk fra kl.18:00 til kl. 21. Der vil i lighed med tidligere blive arrangeret dags- og natture ud over de 12-14 undervisningsaftner.

Forårsklargøring af bådene samt søsætning og optagning i efteråret indgår som obligatoriske undervisningsaktiviteter.

For 2. års elever vil der i september måned være mulighed for aflæggelse af duelighedsprøve i praktisk sejlads for erhvervelse af Søfartsstyrelsens duelighedsbevis. Erhvervelse af Duelighedsbeviset forudsætter at man tillige har bestået den teoretiske del – Navigation. (SGS Sejlerskole underviser ikke i navigation. Vi anbefaler at man tager et kursus i dette f.eks. på aftenskole i vinteren mellem sæson 1 og 2.)

Vi glæder os til at se og gense mange kommende og nuværende sejlere.

Skoleudvalget – Poul Ottosen , Tlf. 21414049 e-mail: sejlerskole@sgs-greve.dk

5 nye du’er

SGS Sejlerskole afholdt lørdag den 28. september duelighedsprøve for årets 5 kandidater. Det friske septembervejr gav passende mængde udfordringer med skiftende vind og vand til afvikling af de foreskrevne manøvrer i Moseanden og Mosegåsen. Alle bestod prøven og censor roste elever og instruktører for et gennemgående højt niveau med hensyn til praktisk bådhåndtering. Tillykke til alle! Skoleudvalget er hermed klar til afrigning i næste uge og efterfølgende bådoptagning den 10. oktober. Skoleudvalget. Poul Ottosen

Næstsidste sommernat på Køge Bugt.

Sejlerskolens 2019 natsejlads blev afviklet med skippermøde fredag aften og hjemkomst lørdag morgen kl ca 1.  På skippermødet gennemgik Ove ruten med tilhørende forklaring af de sømærker og fyrkarakterer, der skulle observeres undervejs ad den planlagte rute. Der var udkommanderet et rekord stort felt på 5 både – MA, MG, Fie, Westwind og Susannes nye Omega. Preben gennemgik besætningerne, der var blandet i forhold til de normale undervisningshold og instruktører.

Vinden var sydlig og heldigvis bedre end forudset, og vi gik de 4,5 sømil ad den planlagte rute til Hundige Havn med 5-6 knob. Ove havde sørget for, at de havde ryddet op ved servicekajen, så vi kunne brede os med langskibs fortøjninger.

Turen hjemover med nye besætninger gik ad ruten over østbøjen og den 6,4 sømil tur afsluttede med vindstille i Mosede Havn en times tid over midnat. En fin stjerneklar lun aften , men uden månelys. Megen bidevindsejlads som illustrerede vanskeligheden ved at se ticklers og Windex om natten.

De nye kortplottere fik deres mørke-debut,  og erfaringen var, at de med passende nedjustering af baggrundslys og lidt tilvænning til navigationsskærmen fungerede fint at styre efter også i mørke. Rart og betryggende at man kunne se bådens position på søkortet i forhold til forhindringer, sømærker og broer i havnen.

Tak til Ove og Preben for et meget fint arrangement ved natsejladsen i aftes og til Susanne, Jørgen og Arne, der lagde både til og/eller fungerede som instruktører i den mørke nat.

Poul Ottosen