Opstart af optimistsejlads

Opstart af optimistsejlads

På møde med SSSK (Solrød Sejlklub) er det aftalt at en ny sejlsæson for optimistjollerne starter op den 9. juni 2013 i Mosede Havn. SSSK er ansvarlig for ledelsen, men det er oplagt at børn fra SGS også er velkomne. Det kræver blot et familiemedlemsskab i SGS og selvfølgelig et fast engagement fra forældre eller måske bedsteforældre.

Ambitionenen er på sigt at udvikle en optimistsejlergruppe, der bliver interesseret i at sejle og måske at kunne gøre sig gældende i konkurrencer. Erfaringerne fra sidste år var ikke for gode måske især på grund af det dårlige vejrlig, men der er tilsagn fra SSSK om at nu skal det op at stå. Nøglen hertil er engagement fra børn og voksne hjælpere og gerne med hjælp af godt sommervejr.

Der er lagt en plan med 7 sejladser på søndage fra den 9.6. med sommerferien fri og starter kl. 9.15. Interesserede bedes melde sig til undertegnede på mail snarest muligt, så der kan laves en fast plan for hjælpere.

Bent Jørgensen

Optimister 2012

Optimist - Sejlklubben Greve Strand 2001
(Optimister anno 2001)

SGS samarbejder igen i år med Solrød Strands Sejlklub (SSS) om optimistsejlads, som vi håber på, kan komme rigtig godt i gang, så vi igen kan nyde børnene på vandet.

Samarbejdet er sammensat således, at SGS lægger både, grej og optimisthuset til. Dertil nogle vel- og frivillige forældre og naturligvis nogle børn. SSS har ligeledes børn og forældre med, og derudover bidrager de med instruktører.

Vores fælles forventninger går på, at dette initativ vil udvikle sig i et tempo, hvor både børn, forældre og instruktører kan “følge med”, og derfor skal nedennævnte, planlagte sejladsdatoer tages med det forbehold, at de kan ændres efter indbyrdes aftale.

Datoer for de planlagte kommende optimistsejladser i 2012:

  • Søndag d. 20. maj (er jo ligesom gået)
  • Lørdag d. 2. juni
  • Søndag d. 17. juni
  • Lørdag d. 30. juni
  • Lørdag d. 18. august
  • Søndag d. 2. september
  • Lørdag d. 15. september

Derudover arbejdes der på at komme med til et stævne i Stege i uge 31, men det afhænger helt af det indledende forløb.

God vind til optimisterne.