Portalen udendørs Mosede Havn

FællesspisningPortalen
Som annonceret i Sydkysten underholder Jacob Svejstrup & Band og Carlsson´s A-Train søndag den 27. august fra kl. 14.
Roklubben og SGS sælger drikkevarer og deler overskuddet derfra.
I den forbindelse kunne de der har tid og lyst samles i klubhuset kl. 12.00 til en fælles frokost efter samme model som til stander op og ned – dvs. man medbringer selv alt.
Med sejlerhilsen
Bent Jørgensen

Sejlklubben Greve Strand er også en gruppe på Facebook

.. Foreløbig en ganske lille gruppe, men med potentiale til meget mere. Hvis du findes på Facebook kan du melde dig til gruppen. Søg efter Sejlklubben Greve Strand og tilmeld dig.

Som medlem af gruppen kan du med opslag henvende dig direkte til alle dine venner fra Sejlklubben. Det kan være du vil til Dragør og tænker at andre besætninger også vil med. Det kan også være, at du mangler hjælp til at få sat masten på plads i båden, eller måske undrer du dig bare over hvad i alverden der foregår derinde bag du tonede ruder i Sejlklubben hver tirsdag omkring middag.

BEMÆRK at FacebookSIDEN med samme navn (Sejlklubben Greve Strand) er innaktiv og vil blive slettet om ca 14 dage.

Café Fremtiden torsdag den 25. februar

Banko og Thai-surprise

Så er tiden kommet til et af vinterens gastronomiske højdepunkter. Og som om det ikke i sig selv er en fremragende undskyldning for at bruge en aften i Klubhhuset samemn med dine bedste venner, så toppes der op, forlyder det fra arrangørerne, med både fællessang og bankospil. Der er med andre ord lagt i kakkelovnen til en helt igennem forrygende aften, og meget skal gå galt hvis ikke Café Fremtiden snart må melde alt udsolgt.

Thai Surprise, herefter lagkage og kaffe (kr. 50,-)
Vin kr. 10,-/glas
Banko: 10,-/plade

Dørene åbnes kl. 18:00.
Maden serveres snarest derefter, omtrent når den er færdig. Herefter bankospil ledsaget af kaffe. Fælessange kan dukke op når som helst.

Tilmelding senest tirsdag den 23. fenruar til jesper@sgs-greve.dk.

Stander ned 2015

Stander ned 2015 - Sejlklubben Greve Strand

Den 11. oktober var der standernedtagning i klubben kl. 13.00. Forinden var der indkaldt til skippermøde kl. 10.30 hvor det blev konstateret, at vejret var for hårdt til at gennemføre den traditionelle afslutningssejlads. Det blev derfor besluttet at fremskynde uddelingen af præmier, som derefter blev nydt i fællesskab indtil det videre program løb af stabelen.

Klokken 13 var der samling omkring standeren hvor formanden holdt tale efterfulgt af et SGS hurra og et signalskud, der markerede afslutning af sejlsæsonen inden standeren blev halet ned. Talen kan læses ved at klikke her. Derefter var der frokost og hyggeligt samvær for ca. 40 fremmødte.

Vigtigt budskab:
I november og december gennemføres renoveringen af Millionærkajen og Nordre Mole. Det betyder at adgangen til husene i denne periode kun kan ske fra bagsiden. Dvs. for sejlklubbens vedkommende op ad rampen ved roklubben.

Stander ned – talen

Stander ned 2015 - Sejlklubben Greve Strand

Vi har fået fingrene i formandens tale fra den 11. oktober hvor standeren blev strøget:

“Så gik sejlsæsonen 2015 og vejrmæssigt har det ind imellem været en blandet fornøjelse. Juli var kølig og i hvert fald blæsende i flere perioder. August har til gengæld indhentet noget efter skolernes start, som det før er set. Og i sidste uge fik vi så den første efterårsstorm med gratis brusebad på Kondimolen og bådene derude havde nærmest fået stråtag af ålegræs.

Nu skal bådene på land og når det er klaret bliver det store broarbejde sat i gang. Millionærkajen og den nordre mole skal fornys i løbet af november og december. Det betyder, at adgangen til husene fra millionærkajen bliver lukket under arbejdet og indgangen til området bliver fra området bagved. For vores vedkommende bliver det op ad rampen ved roklubben.

Vores klubhus har fået en ansigtsløftning. Der er blevet malet hele vejen rundt og i foråret fik vi udvidet vores terrasse. Det er oplagt at benytte dagens sammenkomst til at sige klubhusudvalget og de frivillige hjælpere tak for indsatsen.

Vi må heller ikke glemme at takke de andre udvalg, der bruger masser af tid for at holde klubben i gang og ikke mindst sejlerinstruktørerne, der stiller op hver uge med træning af nye sejlere. Det er med til at sikre tilgangen til vores dejlige sejlermiljø og desuden et vigtigt led som klubbens fødekilde. Heldigvis er vores medlemstal ret stabilt.

Dansk Sejlunion arbejdet intenst med at klarlægge hvordan man stopper medlemsflugten fra klubberne og får bedre fat i den yngre aldersklasse 30 – 50 år. Tirsdags bevægelsen er med til at fastholde medlemmer hos os også selvom båden sælges, men vi vil i bestyrelsen arbejde på at få nye bådejere i havnen med i klubben. Alle bådpladser er udlejet, så det er jo et godt udgangspunkt.

Ellers går livet i havnen ganske godt. Samarbejdet med havnen går fint. Der er møder hver måned, hvor tingene bliver besluttet på god demokratisk vis.

Vinterprogrammet er skitseret frem til marts og det bliver:
1. Vestas forlis den 28.9.15 kl. 19 med Nicolai Sehested. Mødested meddeles senere.
2. Østersøen rundt med Jan Emkjær den 5.11.15 kl. 19
3. Vinsmagning med ostebord den 21.1.2016 kl. 19.
4. Cafe fremtiden den 25.2.16 kl. 18.00
5. Filmaften med spisning den 17.3.2016 kl. 18.00

Hvis der er ideer til andre arrangementer, vil vi gerne have en mail i bestyrelsen.

Hermed vil jeg så erklære sejlsæsonens slut med et et længe leve for vores klub og et signalskud inden strygning af standeren.”

Generalforsamlingen 2015 – referat

 
Niels Fjøs med besætning - Sejlklubben Greve Strand

Torsdag den 12. marts blev der afholdt ordinær genralforsamling i Sejlklubben. Referatet kan i sin fulde længde læses her.

Det blev besluttet at hæve gebyret for medlemmernes lån af Klubhuset. En opdateret låneaftale findes på siden om Klubhuset her.

Det fremgår også af referatet, at Niels Fjøs træder ind i bestyrelsen. Derfor billedet.

 

Generalforsamling den 12.3.2015

På bestyrelsesmødet den 11.12.2014 blev det besluttet at bruge mail og hjemmesiden til indkaldelse og udsendelse af beretning/regnskab til generalforsamlingen. Medlemmer der ikke er tilmeldt mail listen vil naturligvis få fremsendt materiale som hidtil pr. brev.

I vedtægterne står der at indvarslingen skal ske skriftligt og at avertering i klubbens medlemsblad, som nu er afløst af hjemmesiden, til enhver tid kan betragtes som fuldgyldig skriftlig indvarsling.

Klubben sparer herved på den dyre porto og pakkearbejde samtidig med at information i det offentlige nu også sker pr. mail bortset fra aftalte fritagelser.

Medlemmer der fortsat ønsker fremsendelse pr. brev bedes meddele dette til Britta (gerne pr. mail).

Alle ønskes en god Jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
SGS Bestyrelsen