Klubaften torsdag den 2. november kl.18

Torsdag den 2. november bliver der lejlighed til et gensyn med langturssejlerne
Birthe og Jørgen Barleth.
I lighed med mødet i marts starter vi aftenen med at byde på ostebord kl. 18 og ca. kl.
19 starter fortsættelsen af foredraget med billeder derfra hvor vi efterlod Birthe og
Jørgen med billeder fra Vanuatu og ankomst til Australien.
Prisen for deltagelse er 50 kr. for mad og 10 kr. pr. glas vin.
Bindende tilmelding senest tirsdag den 24.10.17 til: britta@sgs-greve.dk
2007_0224_185855
Birthe og Jørgen berettede i første halvdel om deres oplevelser gennem 12 års sejlads
på verdenshavene med et detaljeret indblik i livet på de steder de besøgte. De forlod
DK i 1999 og vendte først tilbage i 2011 efter at have været hele jorden rundt og det
bliver spændende at høre hvordan de er sluppet igennem piratområdet.
Med sejlerhilsen
Bestyrelsen

En af Sejlklubbens, tør vi godt sige, flittigste sejlere har ytret sig om noget moms-dokumentation på en af landets lidt sørre sejlsportshjemmesider. Vores medlem skriver:

“Dansk regering har indgået aftale med europæiske lande i EU, at der kan kræves dokumentation for ejerskabet tillige en momskvittering for både taget i brug efter 1985. I Frankrig vil manglende dokumentation uden videre udløse en kontant bøde. Ligeledes strammes formalia med hensyn til dokumentation for betalt moms ved køb af båden, og i al fald i Holland har det ødelagt mindst én sejlferie totalt, at dette ikke var i orden.

Jeg ønsker, at deltage i en flotillesejlads arrangeret af Foreningen Til Langturssejlads Fremme (FTLF), denne sejlads skal begynde i juni 2015, og sejle Østersøen rundt, der skal i alt besøges 9 lande på turen.

På denne tur vil besøgende sejlere kunne blive afkrævet dokumentation for betalt moms og ejerskab. Det er beskrevet på Dansk Sejlunions hjemmeside for de enkelte lande.

Jeg har købt min brugte sejlbåd privat i september 1996, uden at få den originale momskvittering med ved handlen, tidligere ejer havde heller ikke fået den. Den første ejer er svensker, og ham kan jeg ikke finde. Men bådhandleren der solgte båden til Svenskeren i 1991, kan eller vil ikke hjælpe.

I min søgen på en løsning har jeg prøvet at kontakte følgende: Skat, Skatteministeriet, Skatteministeren, Dansk Sejlunions, Søfartsstyrelsen, bådhandler i Sverige, Tempo Bådesalg Ishøj, tidligere ejere, og Bådmagasinet. Alt sammen uden at komme i mål med et brugbart resultat, nemlig et anvendeligt dokument til erstatning for en manglende moms kvittering.

Der er ikke mange bådejere der er bevidst om, hvor vigtigt et dokument denne moms kvittering er, for uden den kan der ikke sejles til andre EU lande. Det kan måske gå godt i mange år, men møder du en emsig tolder, skal den kunne fremvises. Som sejler vil vi jo gøre tingene rigtigt og uden snyd.

For mit vedkommende tør jeg ikke deltage i en flotille, hvor de 9 af 10 har en moms kvittering. Ved indklarering, hvor skibets og besætningens dokumenter forelægges myndigheden, bliver jeg bliver let at spotte i mængden. Den eneste uden en moms kvittering.

Jeg føler mig ladt i stikken af danske regeringer, de burde ved aftalens indgåelse med EU, have arrangeret en procedure for danske både uden den originale moms kvittering. En mulighed for at få et dokument der kan erstatte moms kvitteringen, ved eventuel bortkomst af den ene eller anden grund.

Det kan ikke være rigtigt at alle danske lystfartøjer bliver usælgelige i fremtiden, hvem vil købe en både de ret beset ikke kan sejle til Sverige eller andre EU lande med.

Moralen er for nuværende, sejl ikke til andre EU lande og køb ikke en båd uden at få den originale moms kvittering !!!
Sejlerhilsen /Jan”

Se hele artiklen på baadmagasinet her

København – St. Petersborg

Bedre sent end aldrig, siges det, så her er formandens beretning om foredraget om Langturssejlserforeningens tur øst over:

Carsten Møller-Hansen fra KAS kom og fortalte med ægte sejlerglæde om det omfattende projekt med at besøge St. Petersborg via flotillesejlads med Langturssejlene. Der var aftalt enkelte mødehavne, men ellers var der fri sejlads i eget tempo. En lokal agent i Rusland var nødvendig for at få formaliteterne på plads med visum og diverse tilladelser til anløb af russiske havne. Alle øvrige anløb (Sverige, Estland, Finland, Letland, Polen) var papirmæssigt problemfrie på grund af schengen bare mandskabslisterne og pas var klar.

Der var mødt ca. 25 medlemmer til en hyggelig aften hvor vi fik indblik i en stor oplevelse og også de afsluttende genvordigheder med en grundstødning der afkortede turen en smule.

Bent

IFDM 2013

Sejlklubben Greve Strand - IF DM 2013
Det var en usædvanlig lille flåde af IF’ere fra SGS der i år mødte op til slaget om IF DM. På en trist baggrund måtte IF-klubbens formand Niels Flandrup og en af feltets skrappeste fordæksgaster og hus-fotograf, Bo Petersen, melde afbud, og fra SGS startede således blot to både; DEN 313 med Niels, Hans-Henrik og Jørgen, og DEN 34 med Allan, Kim og Jesper. Niels og Bo’s grinder, Jens, stillede til start i en lånt båd med en besætning sammensat til lejligheden.

Niels og Bo besøgte SGS-lejren på åbningsaftenen onsdag, men vi kan jo ligesågodt sige det som det er: Vi savnede den tredje længe i campinglejren, vi savnede Niels og Bo, og vi savende den flotte gule båd på vandet.

Det var et flot arrangement sejlklubberne i Stubbekøbing og på Bogø i fællesskab havde lavet. Det gjorde ikke oplevelsen ringere, at der både torsdag og fredag var så fin vind at der kunne sejles henholdsvis fire og tre sejladser på gode regulære baner udlagt vest for Farø. Tørvejr var det også. På finaledagen lørdag var vinden meget svag, strømmen fik en afgørende betydning for sejladsen og afgørelsen i toppen af feltet blev tæt.

Resultater og billeder kan ses på www.groensund.dk

Her er billeder af næstbedste SGS båd:

Sejlklubben Greve Strand - IF DM 2013
Sejlklubben Greve Strand - IF DM 2013
Sejlklubben Greve Strand - IF DM 2013
Sejlklubben Greve Strand - IF DM 2013