København – St. Petersborg

Bedre sent end aldrig, siges det, så her er formandens beretning om foredraget om Langturssejlserforeningens tur øst over:

Carsten Møller-Hansen fra KAS kom og fortalte med ægte sejlerglæde om det omfattende projekt med at besøge St. Petersborg via flotillesejlads med Langturssejlene. Der var aftalt enkelte mødehavne, men ellers var der fri sejlads i eget tempo. En lokal agent i Rusland var nødvendig for at få formaliteterne på plads med visum og diverse tilladelser til anløb af russiske havne. Alle øvrige anløb (Sverige, Estland, Finland, Letland, Polen) var papirmæssigt problemfrie på grund af schengen bare mandskabslisterne og pas var klar.

Der var mødt ca. 25 medlemmer til en hyggelig aften hvor vi fik indblik i en stor oplevelse og også de afsluttende genvordigheder med en grundstødning der afkortede turen en smule.

Bent