SGS Ungdom på Stegelejr 2022

Så er Stegelejr 2022 vel overstået, og seks SGS Ungdom-sejlerne kom hjem glade, trætte og med en masse nye gode oplevelser og sejlererfaringer i bagagen.
SGS stillede op i stilfulde shark-slippers, som vakte en del beundring og misundelse.:-)
Ugen bød på distancesejlads, kapsejlads, boldlege, kagespisningskonkurrencer, badning, opvask, oreo-challenge, og en masse andet. Børnene fik knyttet nye venskaber og lært andre sejlere at kende fra de andre klubber i Køge Bugt kredsen.
Fra trænernes side var det en fantastisk uge i selskab med nogle søde unger.

Her lidt fotos fra ugen 🙂

SGS Ungdom på vandet igen

Så lød startskuddet endelig til en ny sæson med undgomssejlere i SGS. Alle havde glædet sig til at komme på vandet og mandagen bød på let vind og en god del sol – perfekt til at komme i gang efter en lang vinter i klubhuset.

Vi har dette år udvidet vores tilbud til sejlerne således, at der nu tilbydes jolletræning på flere niveauer og med forskellige jolletyper.

HoldDagTidPeriode
Jolletræning Fra 8 årMandage17.00-20.002. maj- oktober
Nybegynder Jolle Fra 8 årOnsdage17.00-19.001. juni -22 juni
Racehold* Fra 10 årTorsdage17.00-19.002. Juni-oktober
Seje Pirater 6-8 årOnsdage17.00-18.3010. august – 28. sept

SGS Ungdom råder over Jolletyperne Optimist, Zest, Feva og Zoom i tillæg til et antal Sit-on-top kajakker og paddleboards, så der vil være udfordringer for alle.

Vi havde hen over vinteren måttet sig farvel til en håndfuld sejlere, som havde lyst til at prøve kræfter med andre fritidsaktiviteter. Men enkelte har allerede fortrudt og er der tillige kommet nye til. Og med stor interesse for vores sommearrangement Spas & Sejlads, ser vi frem til en ny sæson med masser af joller på vandet.

Skulle der sidde nogle børn eller børnebørn derude med lyst til at prøve kræfter med sejlsport og sjov og spas på vandet er der bare at række ud.

Vi ses på vandet! 🙂

Læs mere på: https://sgs-greve.dk/index.php/sgs-ungdom

Bestyrelsesnyt 13. Januar 2022

Til stede: Bent, Britta, Ole, Heino og Anders under pkt. ungdom.
Afbud: Kim, Niels, Arne og Magnus.

Hjemmeside.

Som aftalt på sidste møde blev der igangsat udvikling af ny hjemmeside med ekstern bistand som desværre har meldt tilbage, at det ikke kunne lykkes at overføre historikken fra gammel hjemmeside.Det er derfor besluttet foreløbig at arbejde videre med den gamle, indtil der kan findes en løsning. Michael Vejgaard Christensen overtager vedligehold og der afsættes kr. 5000,- i budgettet til langsigtet videreudvikling af ny hjemmeside.

Ungdom

1. Containerbeklædning.-Havnens bestyrelse har godkendt, at containeren males i farverne svenskrød med stafferinger i sort. Per Lassen vil forestå renoveringen til foråret når vejrliget er ok og det forventes, at forældre og unge vil hjælpe med arbejdet.
2. Generalforsamling.-Anders fortalte om planerne for årets aktiviteter i ungdom. Sejlerne vil blive opdelt i hold således: Indslusning/begyndere/øvede, og der planlægges sejlads mandag, torsdag og evt. fredag. Anders vil aftale lån af en ledig skolebåd med Poul, til en månedlig demosejlads med forældre.- Sponsoraftalen med Kjeldskov skal færdiggøres. 

Bestyrelsesmøde.

 1. Meddelelser fra formanden.-Havnens formand Erik Stanley Jensen er død. Næstformand Henrik Walther fungerer indtil generalforsamlingen i april.-Skraldeposer på havneområdet fjernes i vinterperioden.
 2. Øvrigt.-Der er punkterede dæk på 2 af ’muldyrene’.
 3. OpvaskemaskineDen defekte opvaskemaskine (6 år gammel) repareres ikke. Ole forhandler køb af ny maskine med Skousen. Evt. en Blomberg med 58 minutters program.
 4. Regnskab 2021/budget 2022.-Regnskab 2021 og budgetforslag 2022 gennemgået/tilrettet. Britta renskriver og udsender til bestyrelsen og klargør til generalforsamlingen.
 5. Generalforsamling.,-Bent arbejder med beretningen.-Der skal finde emner til nyvalg i bestyrelse.
 6. Vinteraktiviteter.-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 2, 20. januar 2022. -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022. -Nyt forslag til afholdelse 24. eller 22. marts 2022, Søredningstjenesten og Stenrevsforeningen. Bent forsøger at aftale.
 7. Eventuelt.-Loftsventilatoren i klublokalet skal serviceres.

Bestyrelsesmøde 3. marts 2022,
Generalforsamling 10. marts 2022
standerhejsning 1. maj 2022.
Referat 14.01.2022. Heino.

SGS Ungdom takker for støtten i 2021!

Kære sponsorer, bidragsydere & støtter,

Nytåret står nu for døren, jollerne for længst klodset op for vinteren og vores glade unge sejlere nyder en velfortjent juleferie. I den forbindelse vil vi gerne sende en nytårshilsen og et kæmpe tak til vores sponsorer og bidragsydere, som har været med til at sikre, at SGS Ungdom havde et fantastisk 2021. Det er med jeres hjælp, at vi har været i stand til at tilbyde vores voksende antal medlemmer et godt sejlsportstilbud for unge med afsæt i vores hyggelige havn ved Mosede Strand.

Vi startede sæsonen med en erklæret ambition om at forøge vores medlemstal fra 8 til ca. 16 aktive ungdomssejlere. Vi kan i skrivende stund notere os for 27 registrerede ungdomssejlere i Sejlklubben Greve Strand, hvilket vi er utroligt stolte af. Vores vækst kom særligt i kølvandet på et par åbent hus arrangementer og en gentagelse af sidste års Spas & Sejlads arrangement, hvor vi havde nye sejlere på vandet til nogle dage med sejlads, kajakroning, stand up paddle og sjov og spas.

Vores fokus har fra starten været på udvikling af sejlernes færdigheder igennem aktiviteter, leg, fællesspisning og i særdeleshed via dyrkning af de sociale fælleskaber, og dette har vist sig at være en bæredygtig formular. I tillæg til vores faste mandagsjollehold med sejlere i alderen 8-16 år,fik vi startet børneholdet ”Havnens Seje Pirater” for de 6-8 årige, hvor børnene får lov at prøve kræfter med kajakker, optimistjoller, krabbefangst mm. forud for overgangen til rigtig sejlads. Det er en fin indslusning til jolleholdet, og vi håber således at kunne fastholde og udbygge vores medlemstal yderligere i den kommende sæson.

Den flotte medlemsvækst stillede store krav til vores materiel, og vi hurtigt fik brug for flere joller til både små og store sejlere, følgebåde med velfungerende motorer, som kunne bidrage til sikkerheden på vandet, opbevaringsplads til ror, sværd, sejl og andet grej, nye træningsbøjer og meget andet. Her kom jeres bidrag virkelig til gavn!Med tilskud fra vores gavmilde sponsorer og diverse fonde har vi:

 • fået en spritny motor til klubbens gamle følgebåd og lagt bestilling på en brugt Zodiac følgebåd med en ny motor som leveres i 2022. For at kunne håndtere de mange sejlere sikkert, fik vi tillige lov at låne en følgebåd i sæsonen af Marineservice Sjælland, som har været en kæmpe hjælp både mht. anskaffelse af følgebåde og motorer samt servicering af vores ældre materiel.anskaffet os 8 sit on top kajakker og tre paddleboards, som benyttes flittigt af såvel vores mindste pirater, som af de øvrige sejlere når vinden er knap. Både kajakker og paddleboards er meget populære og det hænder sågar at ungerne ind i mellem plager om blot at lege med disse i havnen, fremfor at skulle træne sejlads  i Køge Bugt.lykkedes med at anskaffe os en tredje Zest jolle til gavn for både store og små sejlere. Vores Zest joller er vores mest alsidige joller, da de kan sejles af både én større sejler, to mellemstore sejlere eller en instruktør med en eller to mindre sejlere. Det er en super nem jolle at rigge til og vedligeholde, og er ligeldees en fantastisk jolle til undervisningsbrug.
 • anskaffet os to brugte Feva joller til vores større sejlere, som er vokset ud af optimistjollerne. Fevajollerne er to-personers joller med storsejl, fok og en asymetrisk spiler, som gør at jollen kan plane og skære igennem vandet med høj fart til stor fornøjelser for sejlerne. Det, at det er en to-personers jolle, gør at det sociale element og samarbejdet kommer yderligere i fokus og flere af vores sejlere sætter stor pris på, at de kan være fælles om tingene til vands såvel som på land.

Vi ser nu frem til en 2022 sæson, hvor vi skal have yderligere glæde af vores nyerhvervelser og have glade sejlere på vandet. Vi planlægger at få flere trænere uddannet mhp. at tage flere sejldage i brug og tilbyde yderligere hold, samt at kunne deltage i diverse events og stævner og vi kigger allerede nu på yderligere udbygning af jolleflåden for at have tilbud til alle aldre og evner. Det bliver en spændende proces med udviklingen af vores ungdomsafdeling.

Med disse ord samt billeder fra et fantastisk 2021, er der blot tilbage at sige tak for støtten, og at ønske jer alle et godt nytår og god vind i 2022.

Mvh SGS Ungdom

SGS Ungdom starter nyt hold for de 6-8 årige!

Fondsansøgningerne er på plads, kajakker, sup-boards, og redningsveste er købt ind og til august glæder vi os til at slå dørene op for et nyt børnehold for de 6-8 årige!

Vi har valgt at kalde holdet Havnens Seje Pirater, da det henvender sig til småfolk med saltvand i blodet og mod på nye eventyr. Det bliver indslusning til vandsport og sejlads og håbet er, at få skabt interessen for sejlsport i almindelighed og lysten til eventuelt, at fortsætte på klubbens jollesejlerhold.

Læs mere om vores nye hold under Havnens Seje Pirater (6-8 år) under SGS Ungdom!

Vi glæder os til at se piraterne på vandet!!

Mvh SGS Ungdom trænerteamet

Lempelse af forsamlingsforbud fra 6. maj.

Nu lysner det for brug af klubhuset. Fra den 6.5. er der adgang for op til 25 personer, der har gyldigt coronapas efter de officielle regler.

Bemærk, at ansvaret for at tjekke coronapas ligger hos den enkelte forening. I praksis vil det ofte være den enkelte ansvarlige for mødet, der tjekker for et gyldigt corona-pas. Hvis ikke dette efterleves, kan klubben blive pålagt en bøde. Politiet håndhæver forbuddet og kan uddele bøder ved overtrædelse.

For børn og unge under 18 år er der ingen krav om coronapas. Det gælder også for nødvendig deltagelse af voksne i aktiviteten.

Udendørs forsamlinger er nu tilladt for op til 75 personer og vi ser frem til næste mærkedag den 21. maj, hvor der åbnes yderligere, hvis smittetrykket tillader det.

Med sejler hilsen,

SGS bestyrelsen
Bent Jørgensen

SGS Ungdom slutter sejlsæsonen af for i år (…næsten)

Til trods for søndagens standernedtagning, der officielt markerede slutningen på sejlsæsonen, nappede vi lige en ekstra dag på vandet i SGS Ungdom. Det blev således 2020s sidste officielle mandagssejlads som bød på lidt ekstra udfordringer & oplevelser for de unge sejlere:

 • Med 5-6 m/s havde vi perfekte vindforhold da vi mødtes i klubhuset kl 17.00
 • Spillet ved slæbestedet var dog i stykker, så følgebåden måtte sættes i vandet ved hjælp af en lille Citroen C3 med krog – den klarede det heldigvis i fin stil.
 • Under tilrigning havde vi stor fornøjelse af kastevinde, samt at vandet omkring slæbestedet var fyldt med tang hvilket besværliggjorde isætningen. “Tang-heksen” fik endda overmandet en af jollerne ved at vikle sig rundt om sværd og ror og følgebådens redningsaktion var nær mislykket, da “hun” også fik has på påhængsmotorens skrue.
 • Bedst som alle var klar til at sejle ud af havnen, begyndte det at blæse rigtig meget og sejlerne måtte kæmpe det bedste de havde lært med ror og trim for at undgå påsejlinger og kæntringer
 • Vores mindste mand – Frederik – måtte dog lige en tur i bassinet, da hans jolle “Gamle Tove” kæntrede ved ydermolen. Frederik var dog mega sej og formåede at bevare roen og huske hvad han havde lært i sommers til spas og sejlads. Han kravlede således op på jollen, tog fat i sværdet, tippede den rundt – og var klar til at sejle igen herefter. Han og Tove blev dog trukket ind af følgebåden og fik tørt tøj på i stedet!
 • Det blev således en begivenhedsrig dag, omend forholdende kunne have været mere optimale til en sæsonafslutning.
 • På den positive side kunne vi byde velkommen til en potentiel ny jolle-sejler – Jacob – som var med på vandet i Zest jollen sammen med instruktøren. Vi håber at se ham igen! 

Fra SGS Ungdoms bestyrelse skal der lyde et STORT TAK til alle sejlere og deres forældre for opbakning og hjælp i sommersæsonen. Vi talte syv aktive sejlere ved afslutningen og håber på endnu flere når vi tager hul på en ny sæson i 2021.

Vi ser nu frem til en vintersæson med knobtræning, sejltræning på land i jolle, teori, brætspil, samt ture ud af huset med vandtema – f.eks til svømmehal og skøjtehal (alt efter hvad COVID-19 tillader os). Gode ideer og forslag fra klubbens erfarne sejlere modtages gerne!

SGS Ungdoms Vintersæson starter mandag 19 oktober (uge 43)

Vi mødes i klubhuset på havnen kl 17.00 – våddragt og vest er ikke nødvendig.

Forældre er velkomne fra kl 18.00 hvor vi planlægger at bære alt udstyr fra havneområdet tilbage i vinterhi i ”Humlebo”.