Bestyrelsesnyt 13. Januar 2022

Til stede: Bent, Britta, Ole, Heino og Anders under pkt. ungdom.
Afbud: Kim, Niels, Arne og Magnus.

Hjemmeside.

Som aftalt på sidste møde blev der igangsat udvikling af ny hjemmeside med ekstern bistand som desværre har meldt tilbage, at det ikke kunne lykkes at overføre historikken fra gammel hjemmeside.Det er derfor besluttet foreløbig at arbejde videre med den gamle, indtil der kan findes en løsning. Michael Vejgaard Christensen overtager vedligehold og der afsættes kr. 5000,- i budgettet til langsigtet videreudvikling af ny hjemmeside.

Ungdom

1. Containerbeklædning.-Havnens bestyrelse har godkendt, at containeren males i farverne svenskrød med stafferinger i sort. Per Lassen vil forestå renoveringen til foråret når vejrliget er ok og det forventes, at forældre og unge vil hjælpe med arbejdet.
2. Generalforsamling.-Anders fortalte om planerne for årets aktiviteter i ungdom. Sejlerne vil blive opdelt i hold således: Indslusning/begyndere/øvede, og der planlægges sejlads mandag, torsdag og evt. fredag. Anders vil aftale lån af en ledig skolebåd med Poul, til en månedlig demosejlads med forældre.- Sponsoraftalen med Kjeldskov skal færdiggøres. 

Bestyrelsesmøde.

  1. Meddelelser fra formanden.-Havnens formand Erik Stanley Jensen er død. Næstformand Henrik Walther fungerer indtil generalforsamlingen i april.-Skraldeposer på havneområdet fjernes i vinterperioden.
  2. Øvrigt.-Der er punkterede dæk på 2 af ’muldyrene’.
  3. OpvaskemaskineDen defekte opvaskemaskine (6 år gammel) repareres ikke. Ole forhandler køb af ny maskine med Skousen. Evt. en Blomberg med 58 minutters program.
  4. Regnskab 2021/budget 2022.-Regnskab 2021 og budgetforslag 2022 gennemgået/tilrettet. Britta renskriver og udsender til bestyrelsen og klargør til generalforsamlingen.
  5. Generalforsamling.,-Bent arbejder med beretningen.-Der skal finde emner til nyvalg i bestyrelse.
  6. Vinteraktiviteter.-4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 2, 20. januar 2022. -Cafe Fremtiden, 24. februar 2022. -Nyt forslag til afholdelse 24. eller 22. marts 2022, Søredningstjenesten og Stenrevsforeningen. Bent forsøger at aftale.
  7. Eventuelt.-Loftsventilatoren i klublokalet skal serviceres.

Bestyrelsesmøde 3. marts 2022,
Generalforsamling 10. marts 2022
standerhejsning 1. maj 2022.
Referat 14.01.2022. Heino.