Standerhejsning 2022

Fem både klar på startlinjen

Så er sæsonen 2022 skudt i gang og SGS standeren vejrer igen ved vores klubhus. Dagen startede med formandens tale, herefter en lille hyggekapssejlads efterfulgt af frokost i klubhuset med god mad og hyggeligt selskab.

Formandens tale til Standerhejsning nr. 70 den 1. maj 2022 i SGS

Velkommen til jer alle. Det er skønt at se det store fremmøde på denne festdag – tak for det.

Jeg synes, vi er nogle heldige sejlere her i SGS, selv om de sidste par år har været – på jævnt jysk – trælse at komme igennem med mange bekymringer og restriktioner pga. af Corona og nu i direkte forlængelse deraf – den bekymrende krig mellem Ukraine og Rusland, som vi ikke kan undgå at skulle forholde os til.

Vi er alligevel heldige, da vi – når det politiske er sagt, erkendt og under fordøjelse – er privilegerede med små og store ting, vi kan glæde os over i regi af SGS.

For at starte i det små og det umiddelbare er vejret i dag dejligt for årstiden og har været dejligt længe. Man kan sige, det har været lidt køligt, men solen har skinnet, hvilket hjælper på humøret. De fleste af os har fået vand under kølen og luft omkring masten. Når man kigger ud over havnen, er det dejligt at se at vores begejstring for sejlsporten eller almindelig bekvemmelighedssejlads bliver afspejlet i en flid, der år efter år lægges i vedligehold og klargøring til sæsonen. Alt er poleret op til topklasse og søhestene vrinsker i fortøjningerne for at blive sluppet fri til sejlads og ræs ud over den blå hylde og ålegræsprærien. Vi danskere er heldige med at have markante årstidsskift, der giver os lejlighed til variation og reflektion.

 Vi har en dejlig havn, som har alt hvad en havn skal have for at man kan hygge sig. Den er overskuelig og nærværende med venlige mennesker som brugere, der altid er behjælpelig med en hånd når der er behov. Vi har – selv om vi er begrænset i størrelse – et pænt engagement i medlemsskaren, dog med plads til lidt forbedring.

Vi nyder i dag godt af det arbejde, der over tid er gjort af mange nuværende og tidligere medlemmer. De har skabt rammerne vi har.

Der blev under sidste generalforsamling skiftet godt ud i bestyrelsen – ikke på grund af utilfredshed, men fordi at tiden ganske enkelt var kommet til at nye må tage del i slæbet og glæderne ved at drive klubben – drive den med respekt for medlemmernes ønsker og behov og udvikle den til at passe ind i fremtiden.

Vi har en udfordring i det med udviklingen. Når man kigger i arkiverne, ser det ud til, at de tidligere bestyrelser har afprøvet alle tanker, der kan tænkes i en sejlklub omkring tiltag. Men på vegne af bestyrelsen kan jeg glæde jer med, at vi – de nye – ser frem til både at passe på traditionerne og forsøge os med nye tanker. En særlig glæde er det, at Ungdomsafdelingen efter flere op- og nedture over årene i øjeblikket er i rigtig gode hænder og hoveder, der tænker engageret med succes.

Det er et jubilæumsår for SGS i år. 70 år har klubben eksisteret. Det vil vi fejre den 27. august, men lige præcis i dag har vi en særlig begivenhed, der i samme forbindelse er værd at fejre – det er nemlig den 70. gang, at SGS-standeren skal hejses.

Jeg vil gerne bede Frederik fra Ungdomsafdelingen om at hejse flaget og bede vores tidligere formand Bent Jørgensen om at assistere og tilse, at alt foregår på rette vis. Imens flaget går til tops synger så godt vi kan ”Der er ingenting der maner” og når

Flaget og standeren er oppe, affyres en salut af den foreningspriviligerede saluteringssalutør Niels Fløs for derved at markere, at sæson 2022 er skudt i gang.

Ingen yderligere nævnt og ingen glemt – med undtagelse af Britta som fortjener en særskilt tak for at være Britta –  tak for fremmødet til jer alle – vi afslutter her med et trefoldigt leve med tre lange og tre korte for SGS – inden det videre program gennemføres.

Tak for opmærksomheden