Kapsejladsbanen 2012

Redaktionen er blevet gjort bekendt med kapsejladsbanen – som også anvendes til familiesejlads – anno 2012. Og der er sket ting og sager må man sige. For at intensivere sejladserne og presse alle (de i forvejen hårdt pressede og af vellevned tyngede) besætninger til det yderste, er banen i år gjort kortere. Det betyder mere ‘action’ og hvad værre er; det betyder kortere tid til bajeren på lænseren. Helt urimeligt sportsligt, vil nogen indvende, men det er den slags ændringer der glider (alt for) nemt igennem i et OL-år. Det har længe været et ønske fra sejladsinteresserede i hele Sejlklubbens opland, at komme tættere på sejladserne. Derfor er banen flyttet helt ind under land, således at der kun er en halv sømil til 0’eren og mærke 8 ligger næsten oppe på stranden nord for havnen.

Se banen i pdf filen her.