Generalforsamling

Sejlklubben Greve Strand

Vi skal gøre lidt reklame for den ordinære generalforsamling anno 2013 som løber er på torsdag den 21. marts fra kl. 19:00 i Klubhuset. Udover at det er en alletiders mulighed for at komme en tur på havnen og hilse på gamle og nye venner og klappe af Britta’s regnskab og Ove’s fine beretning, så er det faktisk også af en anden og mere formel årsag vigtigt med en flot fremmøde. Der er nemlig en vedtægtsændring på dagsordenen. Kort fortalt er sagen den, at Sejlklubben har mulighed for at vælge medlem(mer) til bestyrelsen, som ikke personligt kan møde op på torsdag. Og det kan efter de nyværende vedtægter ikke lade sig gøre. Derfor foreslår bestyrelsen vedtægterne ændret således, at også “… medlemmer, der har afgivet skriftligt tilsagn, er valgbare.”

Her er indkaldelsen med forslag, beretning og regnskab og det hele.