Bestyrelsesnyt

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 15. januar 2015

Meddelelser fra formanden.

– Der er åbnet et sejlmagerloft i Karlslunde. Sejlmageren vil gerne annoncere på vores hjemmeside. Bent taler med ham om betaling m.m.

– Havnebassinet er renset op. Der er bortgravet 570 m3.

– Det skal undersøges, om ”slusen” i havnens nordmole bør være åben/lukket, for at opnå gavnlig virkning.

– Jan Emkjær fortsætter med Turudvalget i 2015. Alle bliver tilskrevet om kommende turarrangementer.

– Der var mange mennesker på havnen nytårsaften. Et el-skab blev skadet samt et skilt endte i havnebassinet.

– Kurt Mortensen vil fremover assistere med ajourføring af hjemmesiden.

– Bent søger om kommunetilskud til skolebådene.

– Vi har haft indbrud og tyveri i klubhuset, natten mellem den 12. og 13. januar. Den store hæveskydedør er brudt op, og alle Wegner-stolene er stjålet. Når forsikringen har ”talt”, skal vi beslutte hvilke stole vi ønsker i stedet. Indtil da, supplerer vi med de grønne stabelstole fra optimistpavillonen.

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

Niels:

– Der er stadig mange uaflåste stiger på landpladserne.

– I forbindelse med terrasseudvidelsen, foreslås indsat en form for låge i gelænderet.

Søren:

– Der ligger flere misligholdte både i havnen. Ser ikke godt ud.

Britta:

– Hverdagsbestikket er nedslidt. Vi foreslår at der indkøbes supplementer til det ”pæne” bestik, og at dette fremover anvendes til både ”hverdag og fest”.

Ole:

– Foreslår at terrassetrappen fjernes for at besværliggøre tyveri.

– Udendørslamper bør renoveres, og der bør opsættes tænd/sluk-relæer.

 – Generalforsamling 2015.

– Dagsorden, herunder regnskab og budget, blev gennemgået.

Vinteraktiviteter.

Aktiviteter til kommende vinter:

– Cafe Fremtiden/? Allan og Jesper. 19. januar 2015. Hans Henrik viser film fra sejlads med Kløvedal i Kina, distancekapsejlads med katamaranfærge over Atlanten, samt film fra Mosede havn. Bent, Niels og Heino hjælper med arrangementet. Heino taler med Allan.

– Forslag til den 26. februar 2015: Klubaften med spisning og indlæg fra medlemmer. Niels arbejder videre med forslaget.

– En aften med Michael Beha Eriksen. Der afholdes et arrangement den 25. marts 2015 på Greve bibliotek. SGS er ikke medarrangør, men vi reklamerer for arrangementet.

Ad 6: Eventuelt.

-Nye datoer:

Gule ærter ændres til: den 10. april 2015.

Referat Heino Sayk 20.01.2015.