VHF arbejdskanaler for den danske kystradiotjeneste

VHF arbejdskanaler for den danske kystradiotjeneste ved Lyngby Radio.

I løbet af 2015 er der sket en udskiftning af de tekniske installationer og herunder af radioudstyr på den danske kystradio.

I den forbindelse er der sket en ændring af visse arbejdskanaler.

Bemærk. For nødopkald ved anvendelse af VHF kanal 16 og VHF DSC-kanal 70 vil der ikke være nogen ændringer. Ændringerne vedrører kun kommunikation på VHF arbejdskanalerne.

 Vedlagt er 20 klistermærker med de nye arbejdskanaler til distribution blandt jeres medlemmer. De er sat på vor opslagstavle. Yderligere klistermærker kan rekvireres hos Lyngby Radio tlf. 8060 4020.

Venlig hilsen

Center for Tele/Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen.

www.ens.dk