Bestyrelsesnyt – Januar 2016

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 11. januar 2016

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Renovering af Millionærkajen, samt den nordre mole, er gennemført med et flot resultat. Desuden er der udskiftet et antal fortøjningspæle på Kondimolen og hvor der var behov.
-Faste pladser, der ikke benyttes af lejeren, påtænkes udlejet som løse pladser.
-Hjertestarterens placering i Templet, er ændret til en placering ved vejrstationen.
-Vi har rykket for etablering af handicap venlig rampe ved nordmolen.
Øvrigt:
-Søsætningen er planlagt til start allerede den 9. april. Vi forsøger at få udskudt starttidspunktet. -Optagningen til oktober foreslås fremskudt til uge 41 før efterårsferien.
-DSO sælger nu flag: ”BOB børn om bord”.
-Der er nyopstartet et søredningsselskab med hjemsted i Køge. Info sættes på opslagstavlen.

3: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Det bør præciseres at udlån af klubhus kun er for medlemmerne.
-Har indkøbt supplerende tallerkener. Servicet er nu ens.

4: Vinteraktiviteter.
Kommende arrangementer:
-Vinsmagning med ostebord. (den 21. januar 2016). Ole har aftalt med vinhandler.
-Cafe Fremtiden/emne (den 25. februar 2016). Heino har accept fra Allan/Jesper.
-Filmaften med spisning. ”Fåborg regatta august 2015”. (17. marts 2016).

5: Budgetmøde den 06. december 2015.
-Med baggrund i det aftalte på budgetmødet, tilretter Britta budgetforslag, til
fremlæggelse på generalforsamlingen.

6: Generalforsamlingen den 10. marts 2016.
-Indkaldelse, regnskab og beretning udsendes på mail eller post til ikke mail modtagere uge 7.
-På valg er kassereren: Britta, to bestyrelsesmedlemmer: Ole og Heino.
-Bestyrelsessuppleanter: Søren og Nils.
-Revisorer: Jørgen Petersen og Raymond, samt suppleant Anni.
-Alle modtager genvalg

Referat Heino Sayk 18.01.2016.