Nye visioner om havdiger og barriereøer

Foreningen Køge Bugt Naturstrand har formidlet et notat fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18.8.16, hvor der er skitseret et løsningsforslag til imødegåelse af den forventede øgede vandstand i fremtiden. Notatet kan ses på foreningens hjemmeside og kopi er blevet omdelt blandt nogle af havnens brugere.
Det har naturligvis skabt en vis opstandelse fordi den skitserede tegning i notatet umiddelbart vil ødelægge Mosede Havn. Vi har været i kontakt med Tommy Koefoed i Greve Kommune for at høre nærmere om hvordan sådan et løsningsforslag kan opstå. Han er enig i at det skitserede løsningsforslag er ubrugeligt og nævner at der er flere løsninger i spil omkring kystsikringen.
Under alle omstændigheder vil et endeligt forslag blive gennemarbejdet grundigt og naturligvis komme i høring samt at en stor løsning f.eks. som Køge Bugt Strandpark ligger noget ude i fremtiden. Tommy Koefoed vil vurdere behovet for at gå ud med mere information til offentligheden på denne baggrund.
http://www.naturstrand.dk/