!Besøg af indbrudstyve på både i Havnen!

Desværre har vi i den senere tid haft flere indbrud/forsøg i både på havnen. Det ser ud som en serie, der er startet her i september efter at der har været relativt roligt i flere år.

I nogle tilfælde har der også været mistænkelige personer på havnen, som er blevet bortvist af nattevagterne. Dette er blot til orientering og en opfordring til lidt ekstra opsyn med bådene inden de skal op.
Tyv SGS