Bestyrelsesnyt – April 2017.

Bestyrelsesnyt – April 2017.
Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2017
1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Lamperne på kondimolen renoveres.
-Der etableres mulighed for betaling af diesel med Mobil Pay i juni.
-Havnens overvågningskameraer revurderes. Der indhentes tilbud på optimering.
-Der vil ikke ske forhøjelse af havnelejen til næste år.
Øvrigt:
-Møde med kommunen om havneområdet. Der deltog repræsentanter fra erhvervene, fiskerne, havnen og foreninger. Fra SGS deltog Bent og Britta. Der blev bl.a. drøftet Parkeringsproblemer, rengøring/oprydning, etablering af grillplads og legeplads. Der afholdes nye møder senere på året. Referat er slået op ved havnekontoret.
-SKB søger hjælpere til vedligeholdelse af ungdomsafdelingens joller og materiel.
-Kommunen har bevilget hjælp til udskiftning af storsejl til skolebådene. Resens Sails i Brøndby har sponsoreret en stor del af udgiften.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Status på medlemsskaber: pt. 14 udmeldelser og 14 indmeldelser.
-Har indkøbt ny filterindsats til opvaskemaskinen. Filterindsatsen var ”bortkommet”.
-Der bliver efterladt snavsede duge i duge-boksene. Man skal vaske dugene efter benyttelsen.
-Det skal indskærpes at rygning ikke er tilladt nogen steder i klubhuset.
Søren:
-Har været til søndagsmøde i ”Sejl sikkert”. Der vil ske en opfordring til at flere benytter redningsvest.
-Der er mulighed for at låne en ”Sejl-sikkert ambassadør” til en klubaften .
3: Vinteraktiviteter.
 Forslag/status, kommende arrangementer:
 – ”Jorden rundt sejler”, den 23.3.2017. Godt fremmøde til en spændende sejlads.
Aftenen bød på første halvdel af jordomsejlingen. Flere har udtrykt ønske om at fortsættelsen følger til et kommende vinterarrangement.
-Evt. ”sejl-sikkert” ambassadør til et kommende vinterarrangement.
Ad 5: Generalforsamling, evaluering:
-Der var ønske om fleksibilitet ved bådoptagningen til efteråret. Bent taler med havnefogeden om muligheder.
Ad 8: Eventuelt:
-Nye mødedatoer:
Bestyrelsesmøder den 8. juni 2017, den 24. august 2017, den 28. september 2017 samt den 16. november 2017.
Budgetmøde afholdes den 16. november 2017 i forbindelse med bestyrelsesmødet samme dag.
Første vinterarrangement foreslås til den 2. november 2017.
-Kapsejladsbanen flyttes længere ud, og der udlægges kun 5 bøjer.       Tirsdags/onsdagssejladserne forventes at starte den 9. + 10. maj 2017.
Referat: Heino Sayk 03.05.2017.