Bestyrelsesnyt – november 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Ny havnefoged pr. 1. november 2018, Christian Bejlegaard.
-Ny kasserer i havnebestyrelsen Erik Stanley.
-Havnens overvågningsudstyr skal gennemgås, Gert Lehmann tilknyttes opgaven.
-Bådoptagningen er nu afsluttet, og med fuldt tilfredsstillende resultat.
-Ålefiskeriet er nu stoppet for i år pr. 1.11.
-Havnen fylder 90 år i 2019. Der er nedsat et udvalg til markering af fødselsdagen.
2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet udviser et minus på 8 i forhold til 2017. Der er 30 udmeldelser og 22 indmeldelser.
Niels:
Har indkøbt duge for kr. 410,-. Dugene er kun til sejlklubbens benyttelse, lånere af klubhuset må selv medbringe duge.
3: Budget 2019:
-Brittas budgetforslag gennemgået og tilrettet med bemærkningerne fra budgetmødet. Endelig tilretning foretages på bestyrelsesmødet i januar 2019.
4: Vinteraktiviteter.
-”Med Sisyfos om bord”, foredrag og ostebord. 8. november 2018 blev afholdt med 41 deltagere, og med meget positive tilbagemeldinger.
– Forslag til kommende arrangementer:
– Film fra VM i Århus. (Ole undersøger).
– Forslag om ”sikkerhed til søs” drøftes med skoleudvalget. (Bent).
Foreløbig vedtagne;
-Julefrokost for alle SGS-kvinder den 5. december 2018.
-Julefrokost for alle SGS-mænd den 18. december 2018.
-Sejlads i de nordlige farvande den 10. januar 2019. (Bent).
-Cafe Fremtiden. 28. februar 2019 (Heino har aftalt med Allan/Jesper).
5: Eventuelt.
-Bestyrelsesmødet den 10. januar 2019 flyttes til den 24. januar 2019.
Referat Heino Sayk 15.11.2018.