Klubaften den 16. januar 2020 kl.19

Vi starter det nye år med en klubaften hvor vores egen fisker – Claus Olsen –  kommer og fortæller om fiskeri som erhverv med hovedvægt på den måde det er sket i Køge Bugt gennem mange år. Fiskeri i Canada og på Bornholm vil også blive berørt ligesom havnens historie  vil blive flettet ind.

I lighed med sidste år ønsker vi hinanden godt nytår med et glas “champagne”.

Tilmelding ikke nødvendig.

Med sejlerhilsen

SGS