Standernedtagning

Så blev standeren taget ned.
Der var mødt en lille tapper skare kl. 10 til skippermøde og kapsejlads
hvor man hurtigt blev enige om at der var “for lidt vind”. Niels Fjøs
gennemførte dog et skippermøde til ære for de nye ungdomsgaster, der
var med for første gang. Ove lagde båd til hjemtagning af midterbøjen
sammen med Niels, Mogens og Heino. Det lykkedes at få den fortøjet
inde i havnen. En bedre løsning må findes næste år.
Kl. 12 var der officiel standernedtagning og der var et pænt fremmøde i
betragtning af de pålagte restriktioner og den hyggelige efterfølgende
frokost var sløjfet. Britta havde dog fundet et par flasker frem så der var
en lille en til halsen som plaster på såret. Inden standeren blev halet ned
havde formanden ordet til en kort gennemgang af sejlsæsonens forløb.
Det har været en mærkelig og trist sæson med alle de begrænsninger
myndighederne har dikteret som følge af Coronasituationen.
Kapsejladserne måtte indskrænkes i sæsonens start med max. 5 både og
10 personer en noget uforståelig ordre. Klubhuset har været lukket i en
lang periode og derefter åbnet med begrænsninger i antal gæster og
senest krav om mundbind når man ikke sidder ned.
Sejlerskolen blev hårdt ramt af nedlukning i år. Førsteårseleverne blev
helt aflyst, mens vi fastholdt 2. års eleverne med lidt sejlads efter sommerferien
og klargøring til duelighedsprøverne som alle nu har bestået.
Med foreløbig 23 tilmeldte førsteårselever til næste år er der store udfordringer
til instruktørerne og coronabetingelserne er umulige at forudse.
Nye elever kan således først tages ind i 2023. Sejlerskolen har således
brug for at rekruttere nye instruktører som hermed efterlyses.
I den positive ende for klubben er der godt nyt. Vi har fået etableret en ny
afdeling, der hedder SGS ungdom med Kim Ravn som formand. Så det
hjalp vi fik nedlagt den gamle. Det tegner rigtigt godt med en energisk
indsats fra ledelsen. Der er købt 2 nye Zest joller med stort tilskud fra
DGI og der kommer nok flere investeringer, som vil blive fremlagt på
generalforsamlingen. Vi har solgt Optimisten og den gamle følgebåd til
Nautic. Optimisten får vi ikke brug for men en løsning med følgebåd skal
findes. I efteråret har vi lånt den gamle af Nautic. Tak for det.
Nu skal bådene op med start i næste uge og resten af oktober. Det er
senere end normalt, men bedste mulighed med den nye vognmand.
Sørg for at stativerne er i orden. Vinteraktiviteterne er føreløbig kun
med foredrag Middelhavet Rundt den 5.11. og julefrokosterne for mænd
og kvinder, der endnu ikke er endelig fastlagt. Nu må vi se om dette kan
gennemføres.
Til sidst tak for indsatsen til udvalgene, sejlerskolen og den nye SGS
ungdom afdeling, som vi glæder os til at se vokse sig stor og stærk.
Hermed er sejlsæsonens slut for i år der på sædvanlig vis blev markeret
med et trefoldigt leve og signalskud af Niels.
Med sejlerhilsen
Bent