Nyt SGS Sponsorprogram

Som bekendt har SGS Ungdom fået en flyvende start med en flok energiske initia-tivtagere (se menu SGS Ungdom) og 8 friske jollesejlere fra efteråret. Nu står den nye sæson for døren og alle sejl er sat til for at klargøre de gamle joller og udstyr til en forventet fordobling af antal sejlere.

Der er allerede sket nogle investeringer i nyt udstyr i form af to 3 personers joller til brug for prøveture til nye sejlere m.v. og en ældre rib følgebåd. Der skal bruges en rib følgebåd mere som formentlig vil koste min. 60.000 og der er naturligvis brug for mange penge når en ny sejlerskole for unge skal etableres efter lukning i over 14 år.

Derfor beder vi om velvillig bistand fra interesserede sponsorer, der gerne vil støtte det gode initiativ med at starte nye generationer til sejlerlivets glæder samtidig med at der opnås en positiv reklameværdi. Store og små beløb er velkomne og der kan laves specialaftaler om større aftaler end skitseret på vores annoncerede standard-sponsorprogram.

SGS bestyrelsen,
Bent Jørgensen