“Palne Torsdag”

HUSK vores klubaften på torsdag den 14. april hvor Flemming Palne kommer og fortæller, viser og instruerer i splejsning af flettet tovværk. Det er klokken 19:00. Hvis der kommer mange forestiller vi os, at der bliver trukket … tov (!) om de siddepladserne.