Fælles Tur

Faellestur

Programmet er på plads, endelig, og naturligvis fristes man til at nævne, ved Brittas mellemkomst. Det lyder sådan her:

Lørdag 3. september: Skippermøde kl. 10:00 og hurtigt herefter afgang med destination Lynetten. Ankomst (formentlig afhængig af fremdriftmiddel, herskende vejrforhold, forplejning ombord etc.) ca. 14:30. Kl. 18:00 tænder vi op for grillen (SGS køber kul) og 18:30 starter fællesspisningen ved den overdækkede grillplads. Husk at medbringe mad og drikke.

Søndag 4. september: Fælles morgenbord kl. 09:00 hvor SGS giver en morgenbitter efterfulgt af fælles gå/cykel-tur til Copenhagen Cablepark. Meget underholdende, både for dem der prøver og dem der bare kigger på. (kr 150 for en time).(Tips og tricks her).

Vi lægger kursen hjemover ca. 13:00 og påregner at være i Mosede igen ca. 17:30 (med samme forbehold som ovenfor).

Tilmelding på mail sgs(a)sgs-greve.dk eller på liste i Klubhuset senest 1. september.