Formanden Har Ordet (IV)

Efter en veloverstået vinter med hyggelige og inspirerende klubaftener samt en veloverstået generalforsamling, er vi ved at kunne tage fat på en ny og forhåbentlig god sejlsæson.

Også til generalforsamlingen var der mødt rigtig mange interesserede medlemmer op, som med mange spørgsmål var med til at gøre generalforsamlingen levende.

Især den nye, kommende mastekran var genstand for stor spørgelyst, og da navnlig fordi fundamentet er støbt og tilsyneladende helt klar til den videre etablering.

Det var også meget positivt, at alle bestyrelsesmedlemmer og revisorer, som var på valg, ønskede genvalg, og at de så blev valgt igen. Ydermere fik vi en ny suppleant valgt ind i bestyrelsen, nemlig Bent Jørgensen.

Tillykke til alle med valget og velkommen ombord til Bent.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde d. 17. april, så vi er klar til arbejdet med årets store og små begivenheder.

– Og den største begivenhed i år bliver naturligvis SGS 60 års jubilæum. Bestyrelsen har i vinterens løb arbejdet med, hvordan dette skal markeres og hvornår. Der skal naturligvis arbejdes videre med indholdet i den kommende tid, hvorimod datoerne er fastsat. Der vil blive en reception i klubhuset lørdag d. 11. august, og selve jubilæumsfesten for alle klubbens medlemmer er sat til d. 25. august. Vi håber at rigtig mange får lyst til at deltage i denne festligholdelse af vores gamle, fine sejlklub.

Men nu er det ganske vist – selvom temperaturerne ikke er noget at prale af – foråret er på vej. Hvis nogen skulle være i tvivl, ja, så slå et smut omkring alle standpladserne ved havnen, for der hersker nu både travlhed og forventning til den første båd-i-sæt-nings-dag på lørdag, og i år skal vi for første gang sætte både i uden vores trofaste havneudvalg.

Havneudvalget, der i årevis har serviceret os sejlere, er nu i bedste enighed med både SGS og havnen stoppet, da det efterhånden var et slid for de få, der var tilbage. I stedet skal hver enkel bådejer have mindst en hjælper med, så vi på den måde fordeler byrderne, og hjælper vognmanden med stropperne. Dette er en aftale, som ikke går ud over prisen for håndteringen af båden, da vi fortsat i Mosede Havn nyder godt af den etablerede, kollektive ordning.

Der opstod i efteråret en del utryghed ved bådoptagningen, da den ”nye” vognmand gjorde tingene på en anderledes måde, end vi har været vant til. Dertil kom også ansvarsspørgsmålet, hvis nu det værste uheld skulle ske.

Disse ting har bestyrelsen samt det nu nedlagte havneudvalg drøftet, da det naturligvis skal være trygt og sikkert at komme både op og i vandet.

Jeg har derfor talt med vognmanden om, hvordan vi kan forbedre håndteringen, og vognmanden vil bl.a. få chaufføren til at tage billede af hver båd, således at vognmandsfirmaet har en database til brug for senere løft. Så når jeres båd bliver fotograferet, er det ikke kun p.g.a. af dens skønhed!

Derudover vil Lasse levere nogle små mærker, som skal sættes på rælingen, netop der hvor stropperne passerer. Dette vil også være med til at forenkle bådoptagningen, når vi når dertil. Mærkerne udleveres af havnefogeden, når båden skal i vandet.

Med hensyn til ansvaret, er det udelukkende vognmandens ansvar, når han løfter en båd. Kun hvis bådejeren gentagne gange forlanger løft på en anden måde, kan ansvaret overgå til bådejeren.

Sejlerskolen har også haft et par arrangementer som opstart til den nye sæson. De har forløbet i marts måned, og naturligvis igen handlet om intro af sejlerskolens virke til nye elever samt undervisning i forskellige sejlerrelaterede emner som sikkerhed, vindens virkning, bådens betegnelser og tovværk, hvor eleverne til sidst selv splejser i treslået tovværk.

Sejlerskolen har i år fået en ny instruktør, som dog i SGS sammenhænge, er en god, gammel kending. Det er Jørgen Albertsen, som har sagt ja til at tage en tørn med. Vi ser frem til et godt samarbejde med den erfarne IF’er sejler. Velkommen til det nye, spændende job, Jørgen.

Det går godt i sejlerskolen, men der er en udtalt mangel på bådsmænd. I reglen har der været én bådsmand pr. båd, men nu er der ingen tilbage. Og nej, det er ikke fordi, at sejlerskolefolket driver bådsmændene til vanvid. Det skyldes ganske enkelt et krævende arbejde.

Så hvis der er nogen, som har lyst og / eller trang til at være med til at vedligeholde en Moseand og en Mosegås, og derved også indgå i sejlerskolens liv og fortræffeligheder, så hold jer ikke tilbage, men ring til Poul Ottosen eller også gerne til undertegnede.

Der bliver stadig fra bestyrelsens side arbejdet på, at få optimisterne i gang igen. Det bliver som sidste år i samarbejde med Solrød Strands Sejlklub, og vi forventer i år, at børn fra SGS vil deltage aktivt i de planlagte sejladser. Vi vil så vurdere, hvilke muligheder der vil være at bygge videre på.

Som skrevet lidt tidligere, så er det snart ganske vist – at foråret kommer, og vi alle ligger klar i fortøjningerne og venter på startskuddet for sejlsæsonen.

Vi hejser i år vores stolte SGS stander d. 29. april kl. 10.00, og det er jo den officielle start på årets sejlaktiviteter, og naturligvis en glædelig og forventningsfuld begivenhed som vi alle ser frem til.

Vi ses på havnen og ikke mindst i klubben.

Ove

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *