Førstehjælpsaften i Klubhuset

I torsdags havde vi den sidste klubaften i denne vinter. Det var førstehjælp, som var på programmet, og igen var det et tilløbsstykke med utrolig stor spørgelyst.

Birgitte og Søren førte os sikkert i gennem alle mulige, tænkelige uheldssituationer, lige fra søsyge og nedkøling til fingre og skuldre, som var gået af led. Da de selv er aktive sejlere, var det naturligvis med det maritime indblik, som er helt relevant for sejlklubbens medlemmer.

Vi fik også et godt indblik i, hvad man selv kan gøre ved forskellige tilskadekomster, og hvornår det er faglig kompetence, som skal involveres.

I den helt alvorlige ende, hvor hjertestop er indtruffet, fik vi lejlighed til – efter kyndig vejledning – at yde førstehjælp på en dukke, samt en gennemgang i den hjertestarter, som til daglig hænger i Templet, og som alle naturligvis må hente i en så alvorlig situation.

I pjecen ”Når skaden er sket” (udgivet af Region Sjælland), kan man altid få gode råd på tlf. nr. 70 15 07 08 – også selv om man ligger ude på søen.

Tusind tak til Birgitte og Søren for jeres indsat i det vellykkede arrangement.

Forstehj-1

Forstehj-2

Forstehj-3

Forstehj-4

Forstehj-5

Forstehj-6