Kystnære havvindmøller i Køge Bugt?

Kystnære møller i Køge Bugt ?

Fra Bent Jørgensen har vi fået følgende opdatering i mølle-sagen:

“Som bekendt er der forslag til etablering af kæmpehavvindmøller i Køge Bugt så tæt på kysten, at det vil genere fritidssejladsen markant og gøre det umuligt at gennemføre kapsejladser og stævner fra Køge Bugt Havnene.

Den 26.8.2012 var det sidste frist for indsendelse af høringssvar til Energistyrelsen og nogle har måske set et referat i Sydkysten den 17.8.2012 omkring kommunernes indstilling til dette projekt.

Vallensbæk og Greve siger klart nej tak til møller i Køge Bugt, medens Ishøj og Køge er positive. Solrød ligger midt imellem og ønsker dem flyttet fra de nævnte 2,5 km fra kysten ud til 10 km.

Hundige Havn har taget initiativ til en koordineret indsats fra Køge Bugt Havnene med et fælles høringssvar til Energistyrelsen og på et indkaldt møde blev der nedsat en lille gruppe med 2 fra Mosede og 2 fra Hundige Havn, der skulle udarbejde et oplæg. Direktørerne i Dansk Sejlunion og FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark) var tilstede og lovede at støtte vores oplæg.

De indsamlede protestunderskrifter er vedlagt vores fælles indsigelse, som kan læses på nedenstående link sammen med høringssvar fra Dansk Sejlunion, Flid, DIF og Team Danmark.

Bent Jørgensen”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *