Bestyrelsesnyt

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 5. marts 2015

                   Meddelelser fra formanden.

– På sidste bestyrelsesmøde i Mosede Havn valgte formand, næstformand og sekretær, at trække sig fra bestyrelsen, med øjeblikkelig fratræden. Dette skyldtes uoverensstemmelser i bestyrelsen omkring den forestående generalforsamling, herunder forslag til vedtægtsændringer, samt uenighed om regnskabet for 2014. Det er nu op til de 4 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer Laurits Hougaard, Jørgen K. Petersen, Jørgen Ærenlund og Bent Jørgensen at tilrettelægge den snarlige generalforsamling.

-Renoveringen af Kondimolen går nu i gang.

-Bolværket ved millionærkajen samt mod nord, bliver malet i år.

-Havnekontoret, samt gavlen på pakhuset, bliver ligeledes malet i år.

 -Klubhuset er nu møbleret med nyindkøbte stole. Stolebenene er justeret, og der er påsat filtdupper. Stolene er ubehandlede, og der skal tages stilling til, hvilken behandling der skal foretages, fx sæbe-, olie- eller voks. Klubhusudvalget inddrages i beslutningen.

-Bent har søgt om kommunetilskud til skolebådene. Ansøgningen omfatter bompresenninger, forsejl, spilhåndtag samt diverse udstyr.

-Dansk Sejlunion har fremsendt materiale vedrørende sejlernes medlemsfordele, samt undersøgelse af sejlernes aktiviteter på havet. Begge dele sættes på hjemmesiden.  

Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

  Britta:

-Foreslår at der indkøbes et antal ”udestole” til terrassen, Britta undersøger nærmere.

Ole:

-Foreslår at overskud fra medlemsarrangementet den 26. februar anvendes til indkøb af et par store gryder.

Vinteraktiviteter.

-”Cafe Fremtiden” den 19. januar 2015, samt medlemsarrangementet den 26. februar 2015, blev afholdt med stor tilslutning. Der var ca. 45 deltagere til hvert arrangement. Stor tak til arrangørerne for nogle gode aftener.

-Der resterer nu kun ”En aften med Michael Beha Eriksen”. Der afholdes den 25. marts 2015 på Greve bibliotek. SGS er ikke medarrangør, men vi reklamerer for arrangementet.

Forslag til næste vinters arrangementer:

-Østersøen rundt, med Jan Emkjær.

-Volvo Ocean Race, forliset.

-Vinsmagning med pølsebord.

Eventuelt.

-De tiloversblevne BM-stole er udbudt til salg blandt medlemmerne. 10 er allerede solgt, og Niels Fjøs forsøger at sælge de resterende 10 stole.

 Referat Heino Sayk 06.03.2015.