Bestyrelsesnyt

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 23. april 2015

1. Meddelelser fra formanden.

Fra Havnen:
– På bestyrelsesmøde den 20. april 2015 er den nyvalgte bestyrelse konstitueret.
Formand og kasserer Laurits Hougaard
-Renoveringen af Kondimolen er stort set færdiggjort, dog mangler montering af
elektricitet. Nye pæle må vente til efteråret.

Øvrigt:
-Klubhusets nye stole bliver ikke efterbehandlet.
-Bent har søgt om kommunetilskud til skolebådene. Ps. Tilskud er godkendt med mulighed for at købe nye sejl m.v.
-Dansk Sejlunion har fremsendt forslag til medlemshvervning i klubberne, fx
afholdelse af en ”Havnens dag”.
-Udbygningen af klubhusets terrasse vil ske i uge 18.

2. Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

Britta:
-Der er indkøbt et antal ”udestole” til terrassen.
-Med henblik på regulering af forsikringssummen, har Britta foretaget en optælling af
klubhusets indbo.
-Medlemstallet er ret stabilt, der er en afgang på 10 medlemmer samt en tilgang på 12
medlemmer, tilgangen er fortrinsvis fra sejlerskolen.
Vil undersøge om der fremover kan anvendes mobil-pay til kontingentbetaling m.m.

Niels:
-Mastekranen har fået udskiftet betjenings”håndtaget”.
-Har aftalt at vi låner båd af Jørn Larsen til udlægning af kapsejladsbøjerne.

Søren:
-Søsætningen er foregået uden problemer. Ros til chaufføren.
-Savner en oversigtsplan for Kondimolen efter renoveringen.

Heino:
-Sejldragt til den nye instruktør er leveret. Heino kontakter Poul Ottosen.

3. Vinteraktiviteter.
Forslag til næste vinters arrangementer:
-Østersøen rundt på 3 mdr., med Jan Emkjær.
-Volvo Ocean Race, Forliset. Evt. i samarbejde med bugtens klubber. Bent undersøger.
-Vinsmagning med pølsebord. Ole undersøger.
-Cafe Fremtiden/emne??.

4. Status på hjemmesiden.
-Hjemmesiden er nu opdateret.
-”Fredagsadvis” med nyt på hjemmesiden, fungerer ikke tilfredsstillende for alle. Bent
følger op hos Jesper og Kurt.

5. Standerhejsning den 3. maj 2015.
-Invitationerne er sendt ud, og annonceret på hjemmesiden.
-Der skal kopieres sange. Britta.

6. Eventuelt.
-Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. juni 2015.

Referat Heino Sayk 26.04.2015.