STANDERHEJSNING 2015 og KAPSEJLADS

 005
Efter at standeren sat i 2. eller 3. forsøg, som er det normale, blev der sunget.
Formanden holdt sin tale, og der blev serveret lidt til halsen.
Så kom vi til skippermøde hvor det blev besluttet, at vi skulle runde 7 kapsejladsbøjer inden målgang.
Starten blev lidt forsinket, da nogle både var lang tid om at blive rigget til.
Vi må godt konstatere, at flere af bådene, var meget ivrige efter at komme først over startlinien.
3 både tyvstartede, de 2 maxi 999 Visto Jytte og Erik, Sabbat Britta og Mogens samt if Slam med Allan ved roret.
If-eren med Flandrup lavede en perfekt bagbords start foran If Fjøs og Albin Nova med Ole.
Flandrup var så langt foran at ingen kunne nå ham. En sjækkel på Fjøs if sprang, og pludselig lå genuaen på dækket, og spilerfaldet måtte benyttes, så det var slut med at bruge spileren.
De 6 både kom ind i følgende rækkefølge.
IF Flandrup, Albin Nova Ole, IF Fjøs, Slam Allan, Maxi 999 Jytte og som rosinen i pølseenden kom Maxi 999 Britta.
Efter sejlturen i perfekt vejr blev det tid til moleøl og vi kunne gå ind til et veldækket bord og få frokost.
Venlig hilsen
Niels Fjøs