Klubaften torsdag den 5/11 kl. 19.00

 

Luva okt 2015

Klubaften: Jan Emkjær, der deltog med LUVA, kommer og fortæller om turen Østersøen rundt, som var arrangeret af FTLF (Langturssejlerne).

Der berettes fra ide til turens afslutning, hvor vi har sejlet og hvordan det er lykkedes os at gennemføre Baltic Rally.
Turens mange oplevelser – gode som dårlige – og lidt om hvad vi har lært.
På turen deltog næsten 100 sejlere. Det var den 6. og største flotillesejlads i FTLF regi med 38 tilmeldte både.
Blandt deltagerne var garvede ocean sejlere og os der deltog for første gang. Deltagende både var i størrelsen fra 27 til 53 fod.