Bestyrelsesnyt – november 2015.

Sammendrag af referat fra bestyrelsesmøde den 12. november 2015

1: Meddelelser fra formanden
Fra Havnen:
Renovering af Millionærkajen samt den Nordre Mole er igangsat. Fortøjningspæle på Kondimolen nederste del udskiftes i år.
Etablering af nye redskabsskure udskudt indtil videre. Afventer renovering af broerne.
Nye lejemål af redskabsskure vil kræve at man har bådplads i havnen.
Øvrigt:
Bådoptagning er forløbet uden uheld. Stor hjælp fra havnefogeden, bl.a. i forbindelse med den lave vandstand, som gav problemer for mange.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt
Britta:
Har reklameret over de ”lyserøde” klubstandere. Leverandøren har fremsendt 75 nye klubstandere med ”rigtig” farve uden beregning.
Den ”nye” hurtige vaskemaskine har været fejlmeldt. Reparatøren kan ikke finde fejl. Mener at problemet skyldes fejlbetjening. Det må indskærpes at det er nødvendigt at skylle for madrester inden start, da den er følsom overfor tilstopning. Desuden må andre knapper end tænd og start ikke røres.
Ole:
Forurening fra rygeovne sviner på bådene på havnevej.
Søren:
Stor ros til bådoptagningen i år.

3. Budgetmøde den 6. december kl. 10
Britta har udsendt indkaldelse til udvalgene og lavet budgetforslag og foreløbigt regnskab.
Diverse emner drøftet til budget 2016:
Udskiftning af punkteret termorude.
Udskiftning af den gamle opvaskemaskine med en renoveret industrimaskine.
Udskiftning af køleskab i køkkenet.
Læskærm ved Nordterrasse.
Maling af toiletter.

4. Vinteraktiviteter
Evaluering af afholdte arrangementer:
Volvo Ocean Race samt Østersøen rundt.
Begge arrangementer blev gennemført med stor succes og stort fremmøde. Stor tak til ”foredragsholderne” Nicolai Sehested og Jan Emkjær.
Opfølgning på kommende arrangementer 2016:
21. januar kl. 19 – vinsmagning med ostebord. Ole har aftalt med vinhandler.
25. februar kl. 18 – Cafe Fremtiden. Allan og Jesper står for mad og program.
17. marts kl. 18 – filmaften med spisning. ”Fåborg Regatta august 2015”. Ole søger kokkehjælp.

5. Medlemssituationen:
Hvordan får vi øget medlemstilgangen?
Medlemstallet er stort set status quo. Pt er vi 174 medlemmer.
Vi vil forsøge at kontakte nye havneliggere. Evt. afholde introaften til SGS.
Niels foreslår at nye bådejere i havnen tilbydes 1. års medlemskab til reduceret pris.

6. Eventuelt:
Ajourføring af kalender:
Bestyrelsesmøder den 11. januar 2016 samt 3. marts 2016
Generalforsamling den 10. marts 2016
”Gule ærter” den 15. april 2016
Standerhejsning den 1. maj 2016

Referat Heino Sayk 15.11.2015