Bestyrelsesnyt – maj 2018

1: Meddelelser fra formanden.

Fra Havnen:

-Der er afholdt generalforsamling i havnen. Efter afstemning blev bestyrelsen genvalgt.

-Der vil fremover blive opkrævet kr. 100,- hvis man ønsker at komme på havnens venteliste.

Øvrigt:

-DS meddeler at direktøren fratræder, senest med udgangen af året. Der skal findes en ny.

2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.

Britta:

-Har etableret mobile Pay. Kan benyttes efter aftale med Britta.

-Medlemstallet er pt på 170. Det er et minus på 16, i forhold til 2017.

Nils:

-Der var begyndende kaos fredag eftermiddag. Medens vi satte master på, var der to vognmænd der løftede både hen over de både der ventede på mastekranen.

Ole:

-Fortøjningsringe i lavere højde savnes på den nye mole.

-Redningsstiger på Juels bro mangler. Trygfonden kan måske hjælpe.

-Der savnes elstik yderst på den nye mole.

-Der mangler affaldsstativer flere steder. Affald bliver henkastet på broer og i havnen.

-De opstillede bænke bør fastgøres.

-Dieselspild på transportvognene.

-Fryseren i klubhuset fungerer ikke mere. Enighed om at der indkøbes en ny mindre kummefryser til opstilling i garderoberummet.

Ad 4: Ny persondataforordning.

-Der er endnu ingen vejledning til foreninger.

-Medlemslisten på opslagstavlen i klubhuset bibeholdes. Bent har forfattet en info til medlemmerne, hvor vi gør opmærksom på, at medlemmer der ønsker, kan få slettet oplysninger på den offentlige medlemsliste. Rundsendes til alle medlemmer via mail.

Ad 5: Oprensning af fx plastic i havnebassinet.

-Der flyder ofte affald i havnebassinet. Forskellige forslag til afhjælpning blev drøftet, fx opsætning af store langskaftede fiskenet på strategiske steder, til fri afbenyttelse. Bent tager problemet op med havnen.

Ad 6: Vinteraktiviteter.

 Forslag til kommende arrangementer:

 -Afholdelse af julefrokost for alle medlemmer.

 -Afholdelse af medlemsmøde med ”medbragt” mad og drikke, og med medlemsindlæg fx fra årets sejladser m.v..

 -”El om bord” foredrag. Evt. med forhåndstilmelding, og evt. med invitation til alle med både i havnen.

 -Langturssejlads med handikappede om bord.

 -Sejl og trim.

 -Sejlads i de nordligste farvande.

 -Cafe Fremtiden.

 -Ostebord og ”røverhistorier” fortalt af medlemmerne. Evt. 1. november 2018.

Yderligere forslag/emner fra medlemmerne modtages med tak.

Referat Heino Sayk 24.5.2018.