Bestyrelsesnyt – september 2018

1: Meddelelser fra formanden.
Opfølgning på sidste referat:
-Havnefesten blev en stor succes. Desværre var der flere sponsorer der sprang fra, og derfor underskud på arrangementet. SGS deltog med opstilling af borde/stole samt med barpasning uden indtægt som tidligere år.
-Der er pt. kun en lille ledig havneplads.
-Flere af havnens bygninger og andet træværk er malet.
-Der er opsat flere skraldespande på havnen.
-Der er monteret redningsstiger på Juels bro.
-Der monteres fortøjningsringe på den nye Juels bro når bådoptagningen er overstået.
Fra Havnen:
-Ansøgningsfristen vedr. ny havnefoged slutter den 21 ds. Der er indkommet mere end 60 ansøgninger.
-Vognmand Thurah gør opmærksom på at der er en begrænsning på erstatningsansvaret ved transportskader. Thurahs meddelelse er sat på opslagstavlen i klubhuset.
-Husk at mærke bådstativerne  med nummer/navn.
-Der er kun 2 der har vist interesse for bådoptagning i uge 43 og derfor er fælles optagning uge 43 annulleret.
 2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
Britta:
-Medlemstallet udviser et minus på 11, i forhold til 2017.
Niels:
Kapsejladsbøjerne tages op snarest. Planlægger udvidelse af banen og udskiftning af bøjer til næste sæson.
 3: Standernedtagning lørdag.
-Niels planlægger afriggersejlads.
-Arrangementet afsluttes kl. 16.
 4: Ny persondataforordning.
-Forordningen kan ses på sejlklubbens hjemmeside. Bent har tilrettet teksten.
-Britta har oprettet mappe med vores dokumentation.
 5: Vinteraktiviteter.
 – Den 8. november kl. 18  ostebord og foredrag”Med Sisyfos om bord”.
 – Den 5. december julefrokost for alle SGS-kvinder.
 – Den 18. julefrokost for alle SGS-mænd.
 – Den 17. januar 2019 (emne undersøges)
 – Den 28. februar 2019 Cafe Fremtiden
  6: Eventuelt.
  -Datoer for bestyrelsesmøder i 2019: 10. januar, 7. marts, 2.maj og 13. juni.
  -Generalforsamling 14. marts 2019
  -Standerhejsning 5. maj 2019.
  -Standernedtagning 29. september 2019.
  Referat Heino Sayk 22.9.2018.