Formanden har ordet

Frem til tidligst næste ordinære generalforsamling skal Sejlklubben fungere under de ændrede love, dvs. med den nye §3 om medlemskab. Derfor vil jeg tillade mig at dvæle lidt ved den paragraf.

Den store ændring er indførelsen af et familiemedlemskab. Det må i mine øjne hilses velkomment, og det kan meget vel vise sig at være medvirkende til at få både flere medlemmer og mere liv i Sejlklubben. Nu kan børnene og de unge under 18 – uden særskilt medlemskab i en juniorafdeling – boltre sig i sejlklubben som fuldgyldige medlemmer. Velkommen til dem!

Hele familiens klubhus!

Hele familiens klubhus!

En anden væsentlig ændring – sprogligt måske mere end juridisk – er afskaffelsen af det passive medlemskab til fordel for støttemedlemskabet. Teksten lægger op til at man skal have været medlem af Sejlklubben før man efter bestyrelsens afgørelse kan optages som støttemedlem. Jf. diskussionen på generalforsamlingen synes der at være enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt at lægge hindringer i vejen for eventuelle støtter af Sejlklubben, men teksten er altså vedtaget, og så må vi i bestyrelsen se på hvordan vi kommer rundt om den.

Derudover er der ingen direkte lovmæssig konsekvens af at ændre “passiv” til “støtte”, men bestyrelsen skal “fastlægge generelle retningslinier” for støttemedlemmernes “rettigheder over for Sejlklubben”. Man må så håbe, at det er et arbejde bestyrelsen, som en del af deres frivillige virke for Sejlklubben, har lyst til og mod på.

Jeg ved, at det er et emne der kan føre til gode diskussioner i bestyrelsen, for vi har haft præcis de diskussioner før. Det har til eksempel ført til, at kun aktive medlemmer kan låne klubhuset til private arrangementer. Men det har ikke ført til formuleringen af nærmere regler for ophold i klubhuset, brug af terressen eller lignende.

Som jeg selv redegjorde for i min klumme i Prikken i februar 2009, så håbede jeg, at medlemmerne selv kunne finde ud af at melde sig under det korrekte medlemskab, og at de der havde svært ved det kunne få besked af naboen. Forslagsstillerne har jo netop med bortskaffelsen af det passive medlemskab og indførelsen af støttemedlemskabet ønsket at gøre det klart, at som passiv – det vil nu sige støttemedlem – så deltager man ikke normalt i Sejlklubbens aktiviteter, men ser til fra sidelinien. Jeg har altid syntes, at det var temmeligt ligetil at kende forskel på begreberne aktiv og passiv, og jeg er – indrømmet – mildt irriteret over at Sejlklubben skal bruge ressourcer på at lave regler for noget der bare burde fungere.

Den diskussion bestyrelsen nu skal have, kunne vi tyvstarte her på siden, måske. Giv din mening til kende, og vær med til at sikre at bestyrelsen beslutter noget der er opbakning til i Sejlklubben.

  • Kan man som støttemedlem have nøgle til klubhuset? Således at man kan komme ind hvis man er på det årlige besøg fra sin nye adresse i Frederikssund?
  • Kan man som støttemedlem komme og få en kop kaffe om søndagen? En søndag? Hver anden søndag?
  • Kan støttemedlemmer spise deres frokost i Klubhuset om tirsdagen? Eller om onsdagen?
  • Kan man som støttemedlem deltage i debatten på hjemmesiden og i Prikken?
  • Hvem skal holde øje med at reglerne bliver overholdt, og hvem skal håndhæve reglerne?

Jeg glæder mig til at høre DIN mening!

Formanden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *