Vedtaget

To medlemmers – Jens og Jørgens – forslag til ændring af Sejlklubbens Love blev på generalforsamlingen den 18. marts vedtaget med overvældende flertal. Tilmed var der lige akurat så tilstrækkeligt mange stemmeberettigede tilstede, 43 stk., at forsamlingen var beslutningsdygtig mhp. ændringen. Resultatet er en ny §3. Sejlklubbens Love kan i opdateret form i sin helhed ses her.

Vi forfølger i øjeblikket formanden for at få ham til at give sin vurdering af den nye §3 og hvad konsekvenserne bliver. Og så bringer vi selvfølgelig et udførligt referat fra generalforsamlingen straks det er tilgængeligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *