Coronasituationen

Coronasituationen

Kære Alle,

Vi har modtaget en fælleserklæring fra Flid og Dansk Sejlunion som vi hermed viderebringer med tilpasning til Mosede Havn.


Myndighederne har  med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende,  hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.


Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: 

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
  • Bliv udendørs.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
  • Havnekontoret er lukket frem til 1. april, men havnefogeden kan kontaktes på telefon 20110458 for køb af diesel og strøm m.m.

Søsætningen er som bekendt planlagt til start den 15. april og de nærmere betingelser for evt. gennemførelse vil fremkomme i god tid.

Til samtidig orientering er SGS klubhus lukket indtil videre, da det iflg. DS tolkes således, at sejlklubbernes lokale er at betragte som en idrætsfacilitet, der skal være lukket fra 18.3.

Med venlige hilsen

SGS bestyrelsen

Bent Jørgensen