Situationsmelding fra Havnen

Der er optimististe toner fra myndighederne omkring coronasituationen, men der er som nævnt grund til at holde krudtet tørt. Der skal fortsat passes på med at overholde retningslinierne for samkvem.

Det kribler nok for mange med at komme i gang med klargøringen af bådene og havnefogeden meddeler at der bliver åbnet for vandet på Havnevej i dag den 31.3. Broerne må vente lidt endnu.

Det er aftalt med vognmanden at søsætningen vil blive gennemført som planlagt. Hvis nogle ønsker  udsættelse på grund af situationen vil det som hidtil være muligt at få en ny aftale. Husk i så fald at melde fra hos havnefogeden i god tid. Det er dog vigtigt at der planmæssigt fjernes en del både fra forreste række på Havnevej, da anden række ikke kan tages fra vejen.

Flaglinen til vores klubstander var knækket og den nye skulle gerne være klar til sæsonstarten. Vores vognmand Kenneth havde lovet at hjælpe med opgaven og lånte sig frem til ekstra længde på kranarm og abebur. Mandag den 30.3. kl. 11.00 startede operationen og 3 kvarter senere var “mission completed”.

Niels Fjøs kunne ikke vente med søsætning så det skete samme dag så nu ligger han i ensom majestæt ved millionærkajen. Niels har sendt dette billede

Med sejlerhilsen
 
Bent Jørgensen