Resultat forår 2020:

                                        

Resultatet er efter 2 fratrækkere.

Forårets sejladser var præget af corona restriktionerne. Efter DS´s anbefaling var der 5 både til start med kun 2 mand i hver båd, for at overholde forsamlingsforbuddet på max. 10 personer.

Vi sejlede uden dommer og startproceduren tog Niels Fjøs sig af direkte fra båden. Så kunne han manipulere med tiden, så det passede perfekt til hans egen start J. Tiden i mål tog vi selv fra båden. På denne måde fik vi afviklet 4 sejladser. IFérne sejlede i et andet regi, som Niels Flandrup tog sig af.

Den 8. juni blev forsamlingsforbuddet hævet til max. 50 personer og vi kunne igen sejle normalt med vores trofaste dommer, Ulrik, på startpistol og stopur.

Hvis du gerne vil deltage i onsdagssejladserne, kan du henvende dig til Michael Christensen på 40607462. Vi afvikler 9 sejladser i efteråret med start 5. august, hvor der afholdes skippermøde kl. 18.15. Vel mødt!

På vegne af kapsejladsudvalget

Michael Christensen