Meddelelser fra formanden.

1: Meddelelser fra formanden.
Fra Havnen:
-Nye regler for godkendelse af bundmaling og opsamling af skrab træder i kraft 1.1.2021. Havnen tilbyder ikke lån af støvsuger og udstyr til dette.

 • Den skriftlige generalforsamlingen for 2019 er afsluttet med info til medlemmerne. Optimisten er solgt til Nautic. Følgebåden er ligeledes solgt til Nautic men kan lånes efter aftale.
  -Administration af havnevagtordningen overgår til havnebestyrelsen.
  -Havnenummer/label skal være påsat båden ellers vil bomnøglen blive deaktiveret.
  -Toilet/baderum skal nu åbnes med bomnøglen.
  -Der er ansøgt om 9 redningsstiger med lys hos Trygfonden.
  2: Meddelelser fra bestyrelsen – bordet rundt.
  -Britta uddelte statistik over klubmedlemmer for perioden 1989-2019.
  -Især ved lavvande er det vanskeligt at gå ombord på bådene ved millionærkajen, evt.
  opsætning af gribeliste/håndgreb.
  -Der afholdes duelighedsprøve for 5 skoleelever den 26.09.2020.
  -Der skal ryddes op i Humlebo.
  3: Vinteraktiviteter.
 • Foredrag 4 år med sejlbåd i Middelhavet, del 1 den 5. november 2020 hvis muligt på baggrund af gældende møderestriktioner.
  -Julefrokost for alle SGS-kvinder, dec. 2020.
  -Julefrokost for alle SGS-mænd, dec. 2020.
  4: Opstart af ny afdeling “SGS ungdom”.
  Der skulle en nedlæggelse af ungdomsafdelingen til for at starte et nyt initiativ. Kim Ravn m.fl. har sat sig for at starte en ny afdeling op og første sejlads løb af stabelen den 7.9.
  -Oplæg for opstart/budget for resterende sæson/vinteraktiviteter gennemgået og godkendt.
  -Der planlægges sejlads mandage i september samt nogle dage i efterårsferien.
  -Familiekontingent for resten af sæsonen fastsættes til kr. 700-.
  -Der indhentes børneattester for udvalgsmedlemmer.
  -Der er pt 5 interesserede 10-14 årige unge.
  -Der indkøbes to Zest-joller, presenninger, forsejl, samt jollevogne. Tilskud fra DGI kr. 50.000.
  -Rib-følgebåd lånes fra Nautic resten af sæsonen.
  -SGS-ungdom etableres på sejlklubbens hjemmeside.
 • Budget for yderligere investeringer fastlægges senere m.h.p. fremlæggelse på generalforsamlingen.
  5: Eventuelt.
  -Bestyrelsesmøde: 24/9 udgår.
  -Stander ned 4. oktober 2020
  -Budget og bestyrelsesmøde den 12.11.2020