Coronasituationen

Så skete det igen. Forsamlingsforbuddet er sænket til 10 personer fra man-
dag den 26.10.20. Det rammer dog ikke vores ungdomsafdeling, da børn for-
tsat har en grænse på 50.
Det betyder desværre at vi må aflyse vores klubaften den 5.11.20. for anden
gang, men vi håber at der bliver mulighed for at gennemføre dette spæn-
dende foredrag på et senere tidspunkt.
Tirsdagsbevægelsen må ligeledes holde pause indtil videre.
Med sejlerhilsen
SGS bestyrelsen